Katedra Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w:

 

58. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

"Zmieniać Konstytucję czy nie zmieniać?"

 

który odbędzie się w Zamościu w dniach 2-4 czerwca 2016 r.

 

Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać i opłaty konferencyjne wnosić w terminie

do 25 kwietnia 2016 r.

 

 

Zaproszenie i szczegóły wydarzenia

formularz rejestracyjny

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2016, godz. 21:32 - Adam Jankowski