Tworząc regulaminy często używa się liczebników, np. pisząc o terminach. Jak zatem prawidłowo powinno się je formułować: 7-dniowy, 7-odniowy? Zdaję sobie sprawę, że najlepiej byłoby napisać „siedmiodniowy”, jednak chciałbym korzystać z liczebnika.

 

Reguły dotyczące zapisu przymiotników złożonych z członem odliczebnikowym nie są skonkretyzowane, tzn. można używać wymiennie zapisu słownego, jak i cyfrowo-słownego. Jednak w tekstach urzędowych zaleca się użycie tego drugiego, gdyż główną cechą języka tych tekstów powinna być ekonomiczność i funkcjonalność. Poprawny zapis cyfrowo-słowny podanego przymiotnika to 7-dniowy, podobnie jak 3-majowy, 20-milowy. 


Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010, godz. 10:18 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn