PROGRAM  VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu LOSY ŚWIATA pt. AMERYKA ŁACIŃSKA-W POSZUKIWANIU KONSENSUSU

 

8.00-9.00 Msza Święta –Kościół Akademicki

 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników - Kolegium Jana Pawła II sala 1032

 

9.30-9.40 Otwarcie Konferencji – Kolegium Jana Pawła II sala 1031

 

9.40-10.20 Wystąpienie Ambasadora Ekwadoru Ekscelencji Fabiána ValdiviesoEkwador: zmiany na rzecz gospodarki „Dobrego życia”

 

10.30-12.00 SESJA PLENARNA

AMERYKA ŁACIŃSKA – WSPÓŁCZESNA SPECYFIKA

Kolegium Jana Pawła II sala 1031

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Czas wystąpienia prelegentów 15 min

 

Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Opcje wyboru Ameryki Łacińskiej

Dr  hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych

Dr hab. Urszula Żuławska, prof.  (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Płynąc pod prąd – Argentyna 1989-2012

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i przyszłość a UE

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Imperium Azteków

Dyskusja

 

12.00-12.20 Przerwa na kawę i herbatę

 

 

 

12.20 – 13.40 SESJA TEMATYCZNA I

AMERYKA ŁACIŃSKA – KRAJE I ROZWÓJ

Kolegium Jana Pawła II sala 1031

 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Czas wystąpienia prelegentów 10 min

 

Dr Joanna Gocłowska-Bolek (Uniwersytet Warszawski), Nowy Mercosur. Integracja gospodarcza jako próba odpowiedzi na wyzwania globalizacji

Dr  Stryjek Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Współpraca gospodarcza Mercosur z Unią Europejską

Mgr Robert Piłka ( Szkoła Główna Handlowa), Integracja gospodarcza w Ameryce Południowej – w poszukiwaniu drogi rozwoju

Dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski), Determinanty mocarstwowości ekonomicznej Brazylii – szanse i zagrożenia

Dr Elżbieta Skąpska (Politechnika Białostocka), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Brazylii

Dr  Renata Siuda-Ambroziak (Uniwersytet Warszawski), Brazylijski 'trzeci sektor' – poszukiwanie konsensusu społecznego na przełomie XX i XXI wieku

Mgr  Ostrowska Marta (Szkoła Główna Handlowa), Brazylia – gospodarcza potęga kontynentu

Dyskusja

 

13.40-14.20 RECITAL FORTEPIANOWY W WYKONANIU

TOMASZA RITTERA

 

 

14.20-15.35 Obiad

Stołówka przy Konwikcie Księży Studentów KUL

 

 

 

15.35 – 17.05 SESJA TEMATYCZNA II

AMERYKA ŁACIŃSKA – UWARUNKOWANIA MIĘDZYNARODOWE

Kolegium Jana Pawła II sala C 1031

 

Przewodniczący: Dr  hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ

Czas wystąpienia prelegentów 10 min

 

Dr Marta Osuchowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Przyczyny odrębności rozwoju gospodarczego Ameryki Łacińskiej w systemie międzyamerykańskim – analiza historyczno-prawna

Mgr Jolanta Sprysak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kryteria Konsensusu Waszyngtońskiego jako droga rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej

Dr Małgorzata Grącik-Zajączkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ameryka Łacińska w WTO

Dr Jadwiga Stachura (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Stany Zjednoczone – Ameryka Łacińska w XXI w.: nowa formuła przywództwa, współpraca, napięcia

Dr Bartosz Michalski (Uniwersytet Wrocławski), Geograficzna dywersyfikacja (między)regionalnych umów handlowych. Przypadek Chile

Dr Dominik Smyrgała (ISP PAN), Nacjonalizacja surowców naturalnych jako czynnik emancypacji politycznej państw Ameryki Łacińskiej: przypadki Meksyku i Boliwii

Dr Katarzyna Sołkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wpływ zachowań gospodarczych Zielonoświątkowców na wybrane społeczności Ameryki Łacińskiej

Dr Maria Zuba, Dr Anna Spoz, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Rolnictwo ekologiczne elementem zrównoważonego rozwoju gospodarki na przykładzie Ameryki Łacińskiej

Dr Piotr Rubaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Atrakcyjność biznesowa krajów Ameryki Łacińskiej w warunkach konieczności dywersyfikacji kierunków polskiego eksportu

Dyskusja

 

 

17.05 – 17.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Wystąpienia przewodniczących sesji

Kolegium Jana Pawła II sala 1031

 

Autor: Bartosz Jóźwik
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:57 - Agnieszka Pajdowska