KIEROWNIK KATEDRY MIĘDZYNARODOWYCH

 STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL

 

ma zaszczyt zaprosić

 

 

na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 z cyklu LOSY ŚWIATA

pt. AMERYKA ŁACIŃSKA-W POSZUKIWANIU KONSENSUSU

organizowaną przez

Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

8 CZERWCA (SOBOTA) 2013 R.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin, Aleje Racławickie 14

Kolegium Jana Pawła II s. C-1031

Autor: Bartosz Jóźwik
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:57 - Agnieszka Pajdowska