VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu LOSY ŚWIATA

pt. AMERYKA ŁACIŃSKA - W POSZUKIWANIU KONSENSUSU

 

 

 

Organizator

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Miejsce konferencji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kolegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

 

Data Konferencji

SOBOTA, 8 CZERWCA 2013 ROKU

 

CEL KONFERENCJI

 

Genezy współczesnej cywilizacji latynoamerykańskiej doszukujemy się nie w zniszczonych cywilizacjach prekolumbijskich tylko w procesach chrystianizacji kontynentu. Jednakowoż, jak zauważają badacze problemu, Ameryka Łacińska w ostatnich wiekach wymknęła się spod kontroli oraz nauczycielskiego nadzoru Europy. Wydaje się, że Ameryka Łacińska nie dała się złapać w pułapkę „Konsensusu Waszyngtońskiego”. Pielęgnowane w Ameryce Łacińskiej poczucie wyjątkowości oraz ogólnokontynentalnej wspólnoty wymusza poszukiwania własnego konsensusu rozwoju gospodarczego, który umocni tożsamość cywilizacyjną kontynentu. Proponowaną Konferencją chcemy dołączyć do owych poszukiwań.

 

ADRESACI

 

Interdyscyplinarność zagadnień ośmiela nas do prośby o uczestnictwo w konferencji: ekonomistów, znawców problemów zarządzania, historyków, politologów, socjologów.

 

KOMITET NAUKOWY

 

 

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL

Kierownik Katedry Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych KUL (Przewodniczący)

 

Prof. dr hab. Barbara Liberska

Kierownik Katedry Globalizacji i Integracji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński

 

Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk

Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa

 

Dr hab. Stanisław M. Szukalski, prof. UŁ

Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

 

Dr hab. Mariusz  Ziółkowski, prof. UW

Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych

 

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

 

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

 

Dr hab. Urszula Żuławska, prof. UW

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych,

Uniwersytet Warszawski

 

KALENDARIUM

 

18.12.12 - nadsyłanie  tematów (na adres email: instytut.ekonomii@kul.pl)

16.01.13 nadsyłanie referatów (na adres email: instytut.ekonomii@kul.pl)

15.04.13 uregulowanie opłaty konferencyjnej i nadsyłanie kart zgłoszeniowych

15.05.13 wysyłanie zaproszeń wraz z programem konferencji

 

 

INFORMACJA DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

- objętość referatu 22 strony maszynopisu (40 tys. znaków), w tym streszczenia, tytułu i słów kluczowych w języku polskim i angielskim oraz bibliografii.

- czcionka tekstu podstawowego Times New Roman 12, przepisów - Times New Roman 10, interlinia 1,5.

- wykresy oraz rysunki powinny być sporządzone w kolorze czarno-białym.

- przyjmowany jest tylko elektroniczny wariant w formacie rich text format (.rtf).

- teksty nadesłanych referatów nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych wydawnictw.

- referaty, które uzyskają pozytywną recenzję naukową zostaną opublikowane w formie książkowej w Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Opłata pokrywająca część kosztów uczestnictwa w konferencji wynosi 500 zł (w tym 23%VAT) i obejmuje publikację książkową z referatami, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

 

KONTO KONFERECJI

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Bank PEKAO S.A. III O/Lublin

Nr konta: 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Losy Świata

 

BLIŻSZE INFORMACJE

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL

e-mail: kklos [at] kul.lublin.pl

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr Marcin Czarnacki

Tel. 691164502

e-mail: marcin.czarnacki [at] gmail.com

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Mgr Magda Mazur

Tel. 81 4453416

Fax 81 4453425

e-mail: mazurmagda [at] kul.lublin.pl

 

 

Adres konferencji

 

Komitet organizacyjny

VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

AMERYKA ŁACIŃSKA – W POSZUKIWANIU KONSENSUSU

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie, 14 pok. C 436

20-950 Lublin Polska

http://www.kul.pl/msg

 

DO POBRANIA

 

karta tematu

karta_zgloszenia

Ulotka_konferencyjna

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:57 - Agnieszka Pajdowska