Stalowa Wola uroczyście obchodzi 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego, któremu miasto zawdzięcza swoje powstanie. Jednym z elementów obchodów jubileuszu był Rodzinny Piknik Naukowy (9-10 września 2017r.), w którym wzięli udział pracownicy Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie. W ramach pikniku pracownicy Wydziału przygotowali prezentację prowadzonych badań naukowych. Składały się na nią pokazy laboratoryjne z biologii, chemii i fizyki, animacje i zajęcia pedagogiczne. Nie zabrakło konkursu wiedzy z nagrodami, a także stoiska promocyjno-informacyjnego.