16 kwietnia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, przypadają 90. urodziny papieża-seniora Benedykta XVI. Społeczność akademicka KUL otaczając w tym dniu Jubilata modlitwą, przyłącza się do życzeń wielu lat życia i błogosławieństwa Bożego.

 

Kard. Joseph Ratzinger od 1988 roku jest doktorem honoris causa KUL. Uroczyste nadanie tytułu odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 1988/89. Laudację wygłosił bp prof. Alfons Nossol. Podkreślił w niej, że w osobie laureata „mamy do czynienia z nieulęknionym diagnostykiem aktualnej «godziny Kościoła»: żadna paląca kwestia nie jest dlań za gorąca, by jej nie poruszył, żadna teologiczna gmatwanina za skomplikowana, by nie znalazł do niej jakiejś drogi teologicznego dojścia”.

 

Od 2012 r. na KUL wydawane są dzieła Benedykta XVI/Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia. Polska edycja jest częścią większego projektu wydawniczego, zakładającego wydanie dzieł wszystkich papieża-seniora równolegle w języku niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, angielskim i polskim. Dotychczas ukazało się 9 z 15 zaplanowanych tomów. Według planu wydawniczego edycja zakończy się w roku 2018. Redaktorami polskiego wydania są ks. prof. Krzysztof Góźdź (dogmatyk) oraz prof. Marzena Górecka (germanistka).

19 kwietnia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się prezentacja najnowszego tomu serii - t. 4: Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Będzie ona miała miejsce podczas konferencji naukowej poświęconej obchodom w Polsce 90. rocznicy urodzin kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI.

 

Joseph Ratzinger na KUL

 

Joseph Ratzinger na KUL

 

Joseph Ratzinger na KUL