Oferta nr:737/2017

 

 

 

1. stanowisko: Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym – Lublin

2.stanowisko: Położna/pielęgniarka w żłobku/klubie dziecięcym - Lublin Klub dziecięcy

 

„A GUGU – Centrum Malucha”

ul. Pogodna 34,

20-337 Lublin

kom: 509 777 829

www.zlobekagugu.pl

www.facebook.com/zlobekagugulublin/

 

Oczekiwania:

Ponadto opiekun:

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zakres obowiązków:

 • kreatywna organizacja zajęć, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
 • wspomaganie rozwoju dzieci,
 • pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach higienicznych, porządkowych i organizacyjnych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • utrzymywanie w należytym stanie i czystości sprzętu, zabawek, odzieży podopiecznych,
 • spacery,
 • dbanie o porządek w lokalu.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy,
 • stałą pensję.


CV proszę przesyłać na adres mailowy: kontakt@zlobekagugu.pl


* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

 

Ponadto, opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub

- przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, godz. 08:47 - Olga Żarska-Stępień