Abp S. Wielgus z Nagrodą im. RadziszewskiegoPodczas publicznego zebrania Towarzystwa Naukowego KUL abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus odebrał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2007, przyznaną przez TN KUL "za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijńskiego". Uroczystość, którą prowadził Prezes TN KUL, ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, odbyła się w piątek 4 kwietnia 2008 roku w wypełnionej po brzegi Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zebrani przywitali Laureata rzęsistymi oklaskami. Aplauzem nagrodzona została również LAUDACJA, uzasadniająca przyznanie Nagrody abpowi Wielgusowi. Wygłosił ją ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, prodziekan Wydziału Filozofii KUL, który na zakończenie powiedział:

Niech więc nasz Najdostojniejszy, Umiłowany przez współpracowników i uczniów Laureat, czczony dzisiaj przede wszystkim jako uczony, umordowany pracą, którą przenikał tyleż respekt do człowieka, co rozniecał nieustannie płomień Ewangelii; niech przyjmie hołd Towarzystwa Naukowego KUL; nasz hołd: „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego"; za wiarę w twórczą moc człowieczeństwa, którą potrafił nie tylko z mocą głosić, ale nade wszystko urzeczywistnić w sposób eminentny, dając i w myśli, i w czynie przykład urzeczywistnionego humanizmu chrześcijańskiego.

Po wręczeniu Nagrody Laureat podziękował władzom TN KUL za wyróżnienie, wszystkim zebranym za życzliwość, a w sposób szczególny za solidarność okazaną mu w trudnych chwilach. Zwieńczeniem uroczystości był erudycyjny odczyt Laureata zatytułowany Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na przyszłość [wersja dźwiękowa ze strony Radia Maryja].

Fot. Robert Sobkowicz (fotografia ze strony Radia Maryja, tam też galeria)

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2008, godz. 12:33 - Stanisław Sarek