ABSOLUTORIUM 2015 

 

25 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste Absloutroium absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych na kierunku Filologia polska. Spotkanie poprzedziła Msza Święta sprawowana w Kościele Akademickim przez ojca Piotra Twardeckiego i księdza Grzegorza Głąba. Podczas uroczystości studenci z rąk Dziekana WNH Profesora Wojciecha Kaczmarka, Dyrektora IFP Profesora Andrzeja Tyszczyka, opiekunki roku Doktor Małgorzaty Nowak-Barcińskiej oraz Profesor Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, otrzymali dyplomy absolutoryjne oraz pamiątkowe tablo. Na uroczystości pojawili się również pracownicy i studenci IFP oraz rodzice i znajomi absolwentów. Uroczystość poprowadziła Iwona Kuczyńska, a słowa podziękowania skierowała starościna roku Ewelina Smalec. Po oficjalnej części nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć na dziedzińcu.​

 

Absolwentka Filologii Polskiej KUL
mgr Iwona Kuczyńska

 

 

Do wyboru było wiele dróg... 

 unnamed

kliknij i sprawdź

 

 

 
Więcej [+]
Autor: Urszula Jańczyk
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015, godz. 22:02 - Urszula Jańczyk