Studium WF i Sportu KUL włączając się w obchody 100-lecia KUL prosi o kontakt wszystkich Absolwentów-Sportowców Uczelni (członków AZS, reprezentantów KUL w rozgrywkach akademickich, pasjonatów sportu), którzy chcieliby wziąć udział w turniejach sportowych (piłki nożnej, siatkówki, koszykówki) organizowanych w dniu 8.06.br. W tym czasie na naszej Uczelni będzie odbywał się Światowy Zjazd Absolwentów KUL. Nasza inicjatywa stworzy dodatkową okazję do spotkań także na polu sportowym.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o kontakt z Sekretariatem SWFiS (swfis@kul.pl)

Autor: Beata Rawska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018, godz. 14:30 - Beata Rawska