Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe nabywa wiedzę z zakresu nauk politycznych, nauk prawnych i społeczno - ekonomicznych umożliwiającą mu poznanie i zrozumienie charakteru mechanizmów funkcjonowania dziedziny stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Zdobędzie również umiejętność analizy problemów społeczno - ekonomicznych kraju z uwzględnieniem perespektywy międzynarodowej.

Absolwent stosunków międzynarodowych, to człowiek z bardzo dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego, w szczególności z zakresu problematyki międzynarodowej, doskonale obsługujący komputer i aplikacje, wykorzystujący nowoczesne techniki komunikowania się.

Dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej i wzrastający w niej udział naszego kraju rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących instytucje i firmy współpracujące ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Znajomość stosunków międzynarodowych, języków obcych i technik komputerowych pozwoli absolwentom znaleźć zatrudnienie w organizacjach i instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, krajowych organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach zorientowanych na współpracę międzynarodową oraz przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce.

Absolwent stosunków międzynarodowych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Może również podjąć pracę w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo - badawczych, kulturalnych, środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2008, godz. 13:48 - Agnieszka Ogorzałek