in_courtroomsbW dniach 23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. pani Monika Myrcha, absolwentka prawa KUL, laureatka w konkursie „Procedura karna w Polsce i USA – podobieństwa i różnice”, odbyła staż w kalifornijskim sądzie pod opieką sędziego Briana Hilla. Podczas pobytu Pani Myrcha miała możliwość obserwowania rozpraw odbywających się w departamentach sądu Superior Court of California, County of Santa Barbara, zapoznawania się z aktami spraw oraz analizowania wszelkich materiałów związanych z toczącymi się postępowaniami. Poza czasem spędzonym w sądzie, stażystka z naszego Wydziału mogła aktywnie uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Santa Barbara College of Law.

 


Wyjazd w ramach nagrody konkursowej umożliwił nawiązanie licznych kontaktów naukowych, a także promowanie Polski oraz Naszego Uniwersytetu w środowisku prawniczym i uniwersyteckim w Santa Barbara.

Zob. galerię zdjęć

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2015, godz. 01:40 - Marta Ordon