Abstrakty z konferencji, sprawozdania, recenzje, hasła

 

Autor

Rok wydania

Tytuł publikacji

Słowa-klucze

Bałaj, B.

(2010)

Rotacja wyobrażeniowa a ruchy oczu. Wystąpienie zaprezentowane w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść. Lublin, 19-21.03.2010.

http://www.dnimozgu.cognito.pl/pdf/program_dm5.pdf

 

Bałaj, B.

(2010)

ABC prowadzenia eksperymentów z zapisem ruchów oczu. Warsztaty prowadzone w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu V Mózg - niekończąca się opowieść. Lublin, 19-21.03.2010.

http://www.dnimozgu.cognito.pl/pdf/program_dm5.pdf

 

Bałaj, B.

(2009)

Czynniki modyfikujące podobieństwo ruchów oczu pomiędzy percepcją a wyobraźnią. Poster zaprezentowany podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Neuropsychologicznej Neuronalny świat umysłu. Gdańsk, 15-16.05.2009.

http://www.neuropsychologia.strony.univ.gda.pl/postery.html

 

Bałaj, B.

(2009)

Eye-tracker. Prowadzenie badań eksperymentalnych i wizualizacja wyników. Warsztaty prowadzone w ramach międzynarodowej konferencji Dni Mózgu IV. Lublin, 18-21.03.2009.

http://www.kognitywistyka.net/~dm4/plan_dm4.pdf

 

Bałaj, B.

(2008)

A new approach to research on mental rotation. Wystąpienie zaprezentowane podczas XXIX International Congress of Psychology. Berlin, 20-25.07.2008.

http://www1.icp2008.org/guest/SciProgramSessionsList?SSNDATE=07%2f25%2f2008&SSNDATEEND=07%2f25%2f2008

 

Bałaj, B.

(2008)

Zastosowanie pomiaru ruchów oczu w badaniach nad wyobraźnią. Referat zaprezentowany podczas VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Poznań, 18-19.04.2008.

http://main3.amu.edu.pl/~zjazdptk/2008/252.html

 

Bałaj, B.

(2008)

Aktywność kory wzrokowej w badaniach wyobraźni. Wystąpienie zaprezentowane podczas konferencji Dni Mózgu 3. Lublin, 12-13.03.2008.

http://www.kognitywistyka.net/~dm3/pdf/program_dm3.pdf

 

Bartczuk, R.P.

(2006)

Jochen Musch i Karl Ch. Klauer (ed.) “The psychology of evaluation. Affective processes in cognition and emotion”. Mahwah, NJ–London: Lawrence Erlbaum Associates, Pub., 2003, ss. 411. Roczniki Psychologiczne KUL, 9(2), s. 129-134.

 

Bartczuk, R.P.

(2001)

Everett L. Worthington, jr. (red.), “Dimensions of forgiveness. Psychological research and theological perspectives”. Laws of Life Symposia Series, vol. 1, Philadelphia–London: Templeton Foundation Press, 1998, ss. 368. Roczniki Psychologiczne KUL, 4, ss. 281–284.

 

Bartczuk, R.P.

(2000)

Michael E. McCullough, Kenneth I. Pargament, Carl E. Thoresen (red.), “Forgiveness. Theory, research and Practice”, New York–London: The Guilford Press, 2000, ss. 334, Roczniki Psychologiczne KUL, 3, ss.184–188.

 

Bartczuk, R.P.

(2006)

Münsterberg Hugo. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7. (s.438-440). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Münsterberg

Bartczuk, R.P.

(2006)

Michotte Albert. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7. (s. 160-162). Lublin: Polskie.

Michotte

Bartczuk, R.P.

(2005)

McDougall William. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 961-963). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

McDougall

Bartczuk, R.P.

(2005)

Kretschmer Ernest. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 58-60). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Kretschmer

Bartczuk, R.P.

(2005)

Lewicki Andrzej. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 360-362). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Lewicki

Bartczuk, R.P.

(2005)

Lewin Kurt. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 363-367). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Lewin

Bartczuk, R.P.

(2005)

Lindner Gustaw Adolf. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 434-436). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Lindner

Bartczuk, R.P.

(2005)

Maslow Abraham Harold. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6. (s. 881-883). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Maslow

Bartczuk, R.P.

(2004)

Jung, Karol Gustaw. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5. (s. 390-394). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Jung

Bartczuk, R.P.

(2003)

Humanistyczna psychologia. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4. (s. 367-373). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

psychologia humanistyczna

Bartczuk, R.P.

(2002)

Freud Zygmunt. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3. (s. 158-160). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Freud

Bartczuk, R.P.

(2002)

Freudyzm. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3. (s. 163-165). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

freudyzm, psychoanaliza

Batory, A.,

Brygoła, E.,

Małek, K.

(2008)

Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach” - Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 r, Roczniki Psychologiczne, XI, 1, 190-194.

 

Batory, A., Młynarczyk, M.

(2007)

Sprawozdanie z Czwartej Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja (The Fourth International Conference on the Dialogical Self), Braga, 1-3.06.2006 roku. Przegląd Psychologiczny, 50 (1), 121-124.

 

Batory, A.

(2006)

Sprawozdanie z konferencji „Psychology for the 21st Century”, Wiedeń, 27-30 czerwca 2005 roku. Roczniki Psychologiczne, IX, 2, 136-138.

 

Bąk, W.

(2009)

Murray Henry Alexander. Encyklopedia Katolicka, tom. XIII, 517-518. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Murray

Bąk. W.

(2009)

Mowrer Orval Hobart. Encyklopedia Katolicka, tom. XIII, 375-377. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Mowrer

Bąk, W., Jankowski, T.

(2007)

Sprawozdanie z XII konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej „Homo Automaticus czy Homo Sapiens”. Jadwisin, 28-30 czerwca 2006 roku. Przegląd Psychologiczny, 50, 339-342.

 

Bąk, W.

(2006)

Jakie życie taka teoria – biografia twórcy teorii osobowości. W: Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińśka, M. (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. (s. 127-129). Warszawa / Lublin: Wydawnictwa Naukowe Scholar / Wydawnictwo KUL.

 

Bąk, W.

(2002)

Struktura systemu „ja” a nasilenie lęku egzystencjalnego. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia w perspektywie XXI wieku. Materiały z XXXI Zjazdu Naukowego PTP (s. 46). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Błaszczak, W.

(1999)

Interpretacja i reinterpretacja doświadczenia zagrożenia życia. W: XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTP, Uniwersytet Warszawski, 9-12.09, 1999, s. 59.

 

Błaszczak, W.

(2000)

Crisis and reevaluation of life threatening situation W: Conference Program and Abstract Book: First International Conference on The Dialogical Self: Recent trends in the study of meaning construction, University of Nijmegen, 23-26.06.2000, s. 31

 

Błaszczak, W.

(2001)

Radzenie sobie ze stresem w kontekście teoretycznych i empirycznych badań nad procesem przebaczenia. W: Program ogólnopolskiej konferencji naukowej „Radzenie sobie ze stresem w różnych dziedzinach życia” (s. 19), Ustroń, 11-13.05.2001.

 

Borawski D.

(2005)

Recenzja książki „Ja i tożsamość” pod redakcją A. Tessera, R.B. Felsona, J.M. Sulsa. Przegląd Psychologiczny ,48 (2), 221.

 

Celińska-Miszczuk, A.

(2009)

Hasło „Nieświadomość”. W: Encyklopedia Katolicka. Tom XIII (s. 1222-1223). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

nieświadomość

Celińska-Miszczuk, A.

(2009)

Hasło „Nieświadomość”. W: Encyklopedia Katolicka. Tom XIII (s. 1222-1223). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

nieświadomość

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Zalewski B.

(2004)

Book of Abstracts. Third International Conference on the Dialogical Self. August 26-29, 2004, Warsaw, Poland.

Dialogowe Ja

Chmielnicka E., Gajda T.

(2002)

Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości” – Śródborów 18-20.10.2001. Roczniki Psychologiczne, 5, 199-201.

 

Chmielnicka E., Puchalska-Wasyl M., Gajda T.

(2002)

Sprawozdanie z Drugiej Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Self, Gent, 18-20 października 2002 r. Przegląd Psychologiczny, 46 (1), 143-144.

 

Francuz, P., Fortuna, P, Szalkowska, A., Szubielska, M.

(2006)

Rozumienie telewizyjnych programów informacyjnych: Studium porównawcze Wiadomości (TVP 1), Panorama (TVP 2), Fakty (TVN), Wydarzenia (Polsat). Raport z badań.

 

Gajda, T.

(2004)

Libido (hasło encyklopedyczne). Encyklopedia Katolicka. Lublin: TN KUL.

psychoanaliza, Freud, libido

Gajda, T.

(2002)

Sprawozdanie z konferencji Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości - Śródborów 2001. Roczniki Psychologiczne, 5, 199-201.

 

Gajda, T.

(2004)

Narcissism and identification: Freudian metapsychology and Hermans’ dialogical self. W: Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E. i Zalewski, B. (red.). (2004). Book of Abstracts. Third International Conference on the Dialogical Self. August 26-29, 2004, Warsaw, Poland.

 

Chmielnicka-Kuter, E., Puchalska-Wasyl, M. i Gajda, T.

(2003)

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Self w Ghent, 18-20 październik 2002 r. Przegląd Psychologiczny, 46 (1), 143-144.

Dialogowe Ja; dialogowość

Iskra, J

(2009)

Nastrój. Encyklopedia Katolicka. Tom XIII (s. 779-780). Lublin: TN KUL.

Nastrój

Iskra, J.

(2009)

Nawyki. Encyklopedia Katolicka. Tom XIII (s. 856-857). Lublin: TN KUL.

Nawyki

Jankowski ,T.

(2008)

Zjawisko „cichego Ja” – nowe spojrzenie na znaczenie koncepcji siebie w procesach samoregulacji. W: Książka abstraktów, XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 24 - 27 września 2008, Poznań (s. 130).

samowiedza, samoregulacja, uważność

Jankowski ,T.

(2008)

Mindfulness as a self-concept integrating factor. W: Book of abstracts, XXXIX International Congress of Psychology, 20-25 lipca 2008, Berlin.

mindfulness, self-concept, integration

Jankowski ,T.

(2006)

Mindfulness and Self-Concept Structure. W: Book of abstracts 13th European Conference on Personality, 22-26 lipiec 2006, Ateny.

 

mindfulness, self-concept,

Jankowski ,T.

(2002)

W pułapce Ja. Motywy związane z koncepcją siebie. W: Książka abstraktów, XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 5-8 września 2002, Lublin (s. 117). 

autowaloryzacja, autoweryfikacja, samowiedza

Bąk, W., Jankowski, T.

(2007)

Sprawozdanie z w XXII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej w Jadwisinie. Przegląd Psychologiczny, 50, 3, 339-342.

 

konferencja, sprawozdanie, Jadwisin

Kornas-Biela, D.

(1993)

Edukacja seksualna czy wychowanie człowieka. W: Wychowanie do życia w rodzinie. Materiały z Konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (s. 25-42). Lublin: WOM. Przedruk: Euro-Life. Human Life International-Europa Newsletter, 1994: 1, 2.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Kontakt rodziców z dzieckiem przed urodzeniem. W: Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Najlepszy start dla twojego dziecka”, Jachranka, 13-15.10.1995 (s. 53-60). Warszawa: Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II. W: Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej (s. 23-39). Legnica: Edytor.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Niepełnosprawność w rodzinie: nauczanie Jana Pawła II. W: H. Gałązka (red.), Materiały z Konferencji Rodzice dzieci niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty i w krajach Unii Europejskiej, Łomża 13-15.09.2000 (s. 48-68.). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców. W: Międzynarodowy Kongres o Godność Ojcostwa (s. 235-250), Gdańsk: Human Life International-Europa.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Wypowiedź na konferencji. W: Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej (s.116-118). Krościenko: Instytut im. Ks. F. Blachnickiego.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Kochać dziecko i towarzyszyć mu od poczęcia. W: Międzynarodowy Kongres O godność dziecka (s. 285-296). Gdańsk: HLI-Europa. Przedruk, W: Głos dla Życia, 2001, 4 (51): 12-15.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Nowy paradygmat w psychologii prenatalnej. W: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Położnych „Zdrowie kobiety naszą troską. Pielęgnacja, promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece nad kobietą w każdym okresie jej życia” (s. 23-26), Krosno, 09-10.05.2003.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Rodzice wobec wczesnej straty dziecka – zadania personelu. W: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Położnych „Zdrowie kobiety naszą troską. Pielęgnacja, promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece nad kobietą w każdym okresie jej życia” (s. 49-52), Krosno, 09-10.05.2003.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Psychologia prenatalna wobec aborcji. W: Materiały z Międzynarodowej Konferencji: Aborcja. Przyczyny, następstw, terapia (s. 63-65). Warszawa (2007). Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla lekarzy. Materiały Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i Położnictwo 2007” (slajdy prezentacji: s. 205-208). Kraków: Medycyna Praktyczna.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Psychologia prenatalna człowieka. Materiały III Krajowej Konferencji Szkoleniowej Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo 2006” (slajdy prezentacji: s. 95-97). Kraków: Medycyna Praktyczna.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Więź rodziców z dzieckiem prenatalnym. Materiały Międzynarodowego Sympozjum "Poprawa jakości porodu i opieki poporodowej", Wrocław, 25.09.2009, s. 8-10.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym. Światło i Cienie, 4 (34).

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Dziecko: Wychowanie i kształcenie. Encyklopedia Katolicka (T. 4., s. 534-551). Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Diagnostyka prenatalna. W: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła (s. 98-105). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN; wyd. II., 2007, s. 119-128.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Poradnictwo genetyczne. W: A. Muszala (red.), Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła (355-360). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, wyd. II., 2007, s. 442-449.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Pedagogika a seksualność. W: C. Rogowski (red.) Leksykon pedagogiki religii (s. 512-518). Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Pedagogika prenatalna. W: C. Rogowski (red.) Leksykon pedagogiki religii (s. 556-561). Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Psychologia prenatalna. W: C. Rogowski (red.) Leksykon pedagogiki religii (s. 654-659). Warszawa: Wydawnictwo Verbinum.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Defektologia. Encyklopedia Katolicka (s. 1088-1089). Tom 3. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Egocentryzm. Encyklopedia Katolicka (s. 702-703). Tom 4. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Egoizm. Encyklopedia Katolicka (s. 703-705). Tom 4. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Egotyzm. Encyklopedia Katolicka (s. 705-706). Tom 4. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

L’Epee. Encyklopedia Katolicka (s. 1018). Tom 4. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Głuchy. Encyklopedia Katolicka (s. 1153-1155). Tom 5. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Grzegorzewska Maria. Encyklopedia Katolicka (s. 356). Tom 6. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Psychologia prenatalna. W: K. Ostrowska (red.), Słownik pojęć – Wychowanie do życia w rodzinie (s. 100-101). Kraków: Rubikon.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Pornografia. W: K. Ostrowska (red.), Słownik pojęć – Wychowanie do życia w rodzinie (s. 157-159). Kraków: Rubikon.

 

Kornas-Biela, D., Zarówna-Panasiuk, M.

(1977)

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Diagnoza psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 13 (1): 90-97.

 

Kornas-Biela, D., Zarówna-Panasiuk, M.

(1976)

Problemy diagnozy psychologicznej dla celów rehabilitacji. Summarium, 5 (25): 104-108.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Edukacja warunkiem osiągnięcia pokoju. Summarium, 8 (28): 89-95.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Grupy Refleksji Teologicznej. Summarium, 8 (28): 139 141.

 

Kornas-Biela, D.

(1979)

Psychologiczno pedagogiczne aspekty wychowania dla pokoju. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 4: 89-96 (petit).

 

Biela, A.,

Kornas-Biela, D.

(1980)

Ryzyko wolności. Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Opieki Duszpasterskiej i Poradnictwa w Edynburgu (1979). Roczniki Nauk Społecznych, 8: 285-288.

 

Biela, A., Chlewiński, Z., Kornas-Biela, D.

(1982-1983)

Międzynarodowy Kongres Psychologii Pastoralnej w San Francisco (10-17 sierpnia 1983). Summarium, 11-12: 323-328.

 

Biela, A., Chlewiński, Z., Kornas-Biela, D.

(1984)

Ekumeniczny Ruch Poradnictwa Religijno-Psychologicznego. Zeszyty Naukowe, 27 (1): 49-53.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

IX Międzynarodowy Kongres Ginekologii i Położnictwa Psychosomatycznego - Amsterdam, Maj 28 31, 1989. Ginekologia Polska, 61 (7): 375-377.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Kierunki badań w psychologii prenatalnej. Sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Prenatalnej, 18-21.09.1986., Bad Gastein, Austria. W: D. Kornas- Biela (red.) Problemy psychologii prenatalnej (s. 239-244). W: A. Biela i in. (red.), Problemy współczesnej psychologii. Lublin: PTP.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Śmierć starła się z życiem”. Echa Konferencji Kairskiej. Ethos, 1: 266-278.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Uniwersytety w Europie na rzecz rodziny. Przegląd Uniwersytecki, 16 (6): 8-9.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Family in Europe. Foundation – Experiences – Perspectives. European Symposium of University Professors. Rzym, 24-27 czerwca, 2004 rok. Roczniki Teologiczne, 52 (10): 225-232.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

E per scuola una cittă. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt. „Wspólnota jako wychowawca”. (Convegno internazionale sull’Educazione, Castelgandolfo, 31.03 – 2.04. 2006). Paedagogika Christiana, 2 (18): 207-213.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

50 lat w służbie ludzkości”. Sprawozdanie z Volontarifest, Budapeszt, 14 – 16.09.2006. Roczniki Nauk Społecznych, 35 (2): 183-187.

 

Kornas-Biela, D.

(1974)

Recenzja. J. Pawlica, Konflikty moralne. Problematyka teoretyczna i praktyczna. Zeszyty Naukowe UJ. 1972. Roczniki Filozoficzne, 20 (4): 174-175.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Recenzja. Podręcznik demoralizacji. Ethos, 30-31 (2/3): 357-362.

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

The origin and changeability of moral norms in the consciousness of blind children and children with sight. Abstract Book of Third European Conference on Developmental Psychology, Budapest, 15 19.06.1988: 280.

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Attitudes of parents with high genetic risk towards prenatal diagnosis and abortion. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 10 (Suppl. 1): 117.

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Coping strategies in CF families. Abstracts Book of 16th Annual Meeting of the European Working Group for Cystic Fibrosis, Prague, 6 9.06. 1989: 204.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Psychosocial aspects of natural family planning. Proceedings of VI World Congress, International Federation for Family Life Promotion, Lublin 16-24.09. 1994: VIII-4.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Representation of the father and mother and the representation of God in mentally retarded children. Streszczenia (s. 173-174), International Conference Children, Adolescents and the Challenges of Contemporary Life – Psychological Approach, Kraków, Pedagogical University, 18-20.05.1994.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Prenatal stage of child development: Some methodological reflections. VII European Conference on Developmental Psychology. Kraków, 23-26.08. 1995: 227.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

New trends in special education of the at risk children and new challenges in special pedagogues’ training in Poland. Abstract No. 24. W: Proceeding of the Symposium on Special pedagogy “State of the Art in practical Work, Research and Education”. University of Verona, 5–7.05.2006. Verona: Libreria Editrice Universitaria, s. 535-536 (z: E. Domagałą-Zyśk, B. Sidor).

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Interdisciplinary care for families with a prenatal diagnosis of an anomaly. Materiały (s. 34.). XI Congress of European Federation of Catholic Medical Associations: “Natural law and statutory law in contemporary European medicine.” Gdańsk, 11-14.09.2008.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Wzajemna komunikacja matki i dziecka. Streszczenia (s. 46). XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szczecin, 9-12.1987.

 

Kornas-Biela, D., Grempka, M., Mączka, K., Węgierska, E.

(1987)

Sytuacja psychologiczna kobiet z ryzykiem urodzenia dziecka obciążonego chorobą wrodzoną. Streszczenia (s. 47). XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szczecin, 9-12.1987.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Obraz siebie i poczucie wsparcia społecznego u kobiet oczekujących urodzenia dziecka. Streszczenia (s. 146). XXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódź, 12.-15.09. 1990.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Psychologiczne czynniki rozwoju dziecka w okresie przed- i okołoporodowym. Streszczenia (s. 147). XXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Łódź, 12.-15.09. 1990.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Postawy studentów wobec prokreacji. Materiały (s. 80). XXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Opole, 8-12.09. 1993

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Obraz ojca i matki a obraz Boga u dzieci z obniżoną sprawnością umysłową. W: Dzieci i młodzież a problemy współczesnego życia – perspektywa psychologiczna. Kraków, 18-20.05.1994. Streszczenia (s. 54-55, 173-174). Kraków, WSP.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Aborcja w przeżyciach ojca. Streszczenia (s. 147-148). XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 12-15.09.1996.

 

Kornas-Biela, D., Krupa, R.

(1996)

Aborcja w relacjach mężczyzn – doniesienie z badań. Streszczenia (s. 148). XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 12-15.09.1996.

 

Kornas-Biela, D., Mik, B.

(1996)

Przeżycia kobiet związane z cesarskim cięciem. Streszczenia (s. 148-149). XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 12-15.09.1996.

 

Kornas-Biela, D., Mik, B.

(1997)

Psychologiczne aspekty porodu przez cesarskie cięcie. Ginekologia Polska, 78 (6): 94.

 

Kornas-Biela, D., Trućko, D.

(2002)

Kierunki teoretyczne w psychologii prenatalnej. W: Materiały (s. 329). XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w perspektywie XXI wieku, Lublin, 05-08.09.2002. Lublin, TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Rola ojca przy porodzie w opinii położnych. W: Materiały (s. 328), XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w perspektywie XXI wieku. Lublin, 05-08.09.2002. Lublin, TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Społeczne konsekwencje biologistycznego paradygmatu w podejściu do prokreacji. W: Streszczenia (s. 186); Social consequences of the biologic paradigm towards procreation. W: Streszczenia (s.187). I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia. Lublin, 08-11.12.2004.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Patologiczne pragnienie lub odrzucenie dziecka jako jego wczesne doświadczenie osobowe: ujęcie psychodynamiczne. W: Księga streszczeń (s. 324). XXXII Zjazd Naukowy, PTP Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków, 22-25.09.2005. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Edukacja prenatalna we współczesnym dyskursie humanistycznym. W: J. Gnitecki (red.), Materiały Konferencyjne Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym (s. 251-252). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Problemy pomocy psychologicznej w sytuacji niepomyślnej diagnozy prenatalnej. W: Streszczenia (s.106). II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Lublin, 25-27.09.2006. Lublin, PAN, Oddział w Lublinie.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Prenatalna diagnoza o niepomyślnym stanie zdrowia dziecka a kształtowanie się więzi rodziców z nim. W: Streszczenia prac (s.65-66). Konferencja Problemy diagnostyki rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego, Lublin, 22-24.09.2008. Lublin, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie.

 

Kornas-Biela, D.

(2010)

Dobro moralne i dobro psychiczne w sytuacji prenatalnie zdiagnozowanej letalnej choroby dziecka. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyka w praktyce medycznej” Lublin 5-6.02.2010., Bioetyka, 1 (1): 11-12.

 

Kosznik, K., Kwapis, K.

(2006)

Sprawozdanie z XIII Konferencji AKTUALIA 2006. Roczniki Psychologiczne, 10, 1.

 

Kwapis, K

(2008)

Temperamentalne uwarunkowania wyczerpywania zasobów samokontroli w sytuacji tłumienia emocji. W: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Poznań, 24-27 września 2008) (s. 131). Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych

 

Kwapis, K.

(2008)

Temperamental determinants of depletion of self: Control resources in the emotional control situation. International Journal of Psychology, 43 (3-4), 283.

 

Kwapis, K.

(2007)

Ribot Armand. Powszechna Encyklopedia Filozoficzna. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin.

prawo Ribota, pamięć, wola

Masiak, E.

(2008)

Through Musical Socratic Dialogue to Self-Transcendence in Music: Logotherapeutic Approach to Clinical Improvisation. W: XII Congreso Mundial de Musicoterapia (s.128-131), Buenos Aires: Libreria Arkadia Editioral.

music therapy, logotherapy,

clinical improvisation

Niemczyk, E.

(2007)

Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi (recenzja książki), Paweł Izdebski, Nowiny Psychologiczne, nr 4.

 


Niemczyk, E.

(2008)

Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w warunkach o różnym stopniu kontrolowalności, Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27.IX.2008r., s. 367-368.

samoocena, skuteczność działań

Niewiadomska, I.

(2008)

Dąbrowski Kazimierz. W A. Pavan (red.), Enciklopedia della persona nel XX sesolo. (s. 265-266). Napoli Universita degli Scientifiche Italiane s.p.a.

Kazimierz Dąbrowski

Niewiadomska, I.

(2006)

Kierunki działań profilaktycznych wynikające z diagnozy zagrożeń w środowisku akademickim (Directions of preventive actions taken in response to the diagnosis of security hazards in the academic environment) – abstrakt. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Poznań 2006 – MIĘDZY PPROFILAKTYKĄ A MEDYCYNĄ SPOŁECZNĄ. Problemy Higieny i Epidemiologii t. 87. Suplement, 47.

diagnoza, środowisko akademickie, profilaktyka

Niewiadomska, I.

(2003)

Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia koherencji u młodzieży (streszczenie). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.), Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t. 2. (s. 282). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne.

poczucie koherencji, młodzież

Niewiadomska, I.

(2003)

Multidimensional results of low sense of coherence in the adolescent (abstract). W: A. Klimberg, J. Marcinkowski (red.), Między profilaktyką a medycyną kliniczną (Beetween preventive and clinical medicine), t. 2. (s. 283). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne.

poczucie koherencji, młodzież

Niewiadomska, I.

(2002)

Hasła: Dojrzewanie; Egoizm; Ideał „ja”; Identyfikacja; Introjekcja; Kompensacja; Mechanizmy obronne; Podświadomość; Postawa; projekcja; Psychika; Psychosomatyka; Psychoterapia; Resocjalizacja; Subkultura; Świadomość; Wychowanie W: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej. (s. 197; 240; 345; 346; 361; 423; 500; 645; 648; 717; 730-731; 732-733; 733-734; 735; 837-838; 858; 926-927;). Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M”.

Dojrzewanie; Egoizm; Ideał „ja”; Identyfikacja; Introjekcja; Kompensacja; Mechanizmy obronne; Podświadomość; Postawa; projekcja; Psychika; Psychosomatyka; Psychoterapia; Resocjalizacja; Subkultura; Świadomość; Wychowanie

Nowak, A., Niewiadomska, I.

(2002)

Hasła: Kryzys; Sublimacja. W: M. Chmielewski (red.), Leksykon duchowości katolickiej. (453-456; 838-839). Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M”.

Kryzys; Sublimacja.

Niewiadomska, I.

(2002)

Przejawy psychologicznego syndromu agresji u nieletnich z zespołem pogranicznym (abstrakt). W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. (s. 191). Lublin: TN KUL.

agresja, nieletni, zespół pograniczny

Oleś P.

(2002)

Klaryfikacja wartości. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 9, s. 36). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Klaryfikacja, wartości

Oleś P.

(2002)

Konfrontacja. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 9, s. 597-598). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

konfrontacja

Oleś P.

(2002)

Kryzys. W: Encyklopedia Katolicka (Vol. 9, s. 1430-1432). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

kryzys

Popielski, K.

(2001)

Noo-logoteretyczne podstawy i zasady interpretacji osobowości. W: Psychológia pre bezpečný svet. Psychologické dni. Trencin 10-12.09.2001. Bratislava

 

Popielski, K.

(2003)

Realny i idealny obraz siebie osób chorych na schorzenia reumatyczne: analiza psychologiczna. W: Vyzvy pre psychologiu tretieho tisicrocia. Trnava: Institut existencialnej psychologie a nooterapie Travska Universita w Trnave. s.123-140

 

Szewczyk, L., Dobosz- Latalska ,C., Przybyłko, K.

(1983)

Mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z cukrzycą. Materiały Naukowe XX Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów. Warszawa.

OUN cukrzyca ośrodkowy_układ_nerwowy

Szewczyk ,L., Przybyłko, K.

(1989)

Ocena zmian OUN u dzieci po zatruciach. Materiały z Konferencji Naukowej Zorganizowanej w Mielcu przez Klinikę Psychiatryczną AM w Krakowie.

OUN zatrucia ośrodkowy_układ_nerwowy

Przybyłko, K.

(1993)

Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej Psychologów Regionu Lubelskiego zamieszczonej W: Pediatrii Polskiej (1993) i w Higienie Psychicznej 1993.

I_Konferencja_Naukowa_Psychologów_Regionu_Lubelskiego

Przybyłko, K.

(2009)

Psychologiczne aspekty w leczeniu bólu przewlekłego. W: Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie – Medycyna w Psychologii”. Lublin KUL. 2009.

psychosomatyka ból_przewlekły

Przybyłko, K.

(2009)

Ból psychogenny jego ocena, przebieg i leczenie. W: Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia w Medycynie – Medycyna w Psychologii”. Lublin KUL. 2009.

ból_psychogenny psychosomatyka

Przybyłko, K.

(2001)

Jan Dobrzański (1901-1997). Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2.

Jan_Dobrzański

Przybyłko, K.

(1988)

Sprawozdanie z I. Konferencji Naukowej Psychologów Regionu Lubelskiego. Pediatria Polska, 8.

I_Konferencja_Naukowa_Psychologów_Regionu_Lubelskiego

Przybyłko, K.

(1988)

Sprawozdanie z I. Konferencji Naukowej Psychologów Regionu Lubelskiego (20-21.XI.1986) W: Zagadnienia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego, 24 (1).

I_Konferencja_Naukowa_Psychologów_Regionu_Lubelskiego

Iskra, J., Klinkosz, W.

(2008)

Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje, Wrocław, 22-23 kwietnia 2008. Roczniki Psychologiczne, 11, 2, 191-193.

 

Klinkosz, W.

(1998)

Recenzja książki Willibald Ruch-editor. The Sense of Humor. Exploration of a Personality Characteristic. (Zmysł humoru. Badanie charakterystycznych cech osobowości. Pod redakcją Willibalda Rucha). Berlin-New York: Wydawnictwo Mouton de Gruyter 1998, ss. 499. Przegląd Psychologiczny, 42, 4, 203-205.

 

Sękowski, A.

(1983)

Recenzja książki pt. "Teaching Children with Learning Disabilities Personal Perspectives". James M. Kauffman, Daniel P. Holahan (red.) (1976) Ohio: Ch.E, Merill Publishing Company. W: St. Popek (red.) Prawidłowe i zaburzone funkcjonowanie dzieci i młodzieży w procesie rozwoju i wychowania (s. 99-101). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1986)

Recenzja książki pt. "Problemy uwagi w pracy pedagogicznej", Warszawa 1985, WSiP. Autor W. Dobrołowicz. Psychologia Wychowawcza, 3, 343-345.

 

Sękowski, A.

(1987)

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej poświęconej problematyce rehabilitacji, Berlin 3.02-5.02.1986. Psychologia Wychowawcza, 1, 110-114.

 

Sękowski, A.

(1987)

Sympozjum poświęcone terapii rodzinnej (Familientherapie. Kontroverses-Gemeinsames). Osnabrück 1.05-4.05.1986. Przegląd Psychologiczny, 2, 529-533.

 

Sękowski, A.

(1987)

Teoretyczne i praktyczne problemy poradnictwa dla młodzieży wybitnie zdolnej. W: M. Jędrzejczak (red.), Poradnictwo wobec złożoności i problemów człowieka i świata. V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Karpacz 11-14 maja 1987. Tezy referatów (s. 26-27). Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Sękowski, A.

(1987)

Europejska Konferencja poświęcona rehabilitacji zawodowej inwalidów, Berlin 24-26 lutego 1987. Psychologia Wychowawcza, 4, 464-468.

 

Sękowski, A.

(1987)

Recenzja książki pt. "Einführung in die Psychodiagnostik in der Schule, Berlin 1986. Autorzy: G. Witzlack, J. Guthke, Ch Jager, H. Klemm, G. Mathes. Volk und Wissen, Volkseigener Verlag. Psychologia Wychowawcza, 4, 453-457.

 

Sękowski, A.

(1987)

Family therapy in families with disabled members. W: International Congress on Family Therapy "The Patterns Wich Connect", Praga, Abstracts, s. 258-259.

 

Sękowski, A.

(1987)

Style poznawcze a osiągnięcia w uczeniu się. W: XXVI Naukowy Zjazd PTP. Streszczenie Referatów, Wykładów, Doniesień. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szczecin, s. 92.

 

Sękowski, A.

(1990)

The perception of gifted boys and girls at school as related to their reflective-impulsive cognitive style. W: Second Conference on High Ability. Abstracts. Budapeszt. s. 72.

 

Sękowski, A.

(1991)

Personality and Musical Achievements of Children. W: Abstracts. Ninth World Conference on Gifted and Talented Children: Talent for the Future. B.v. Nijmegen.

 

Sękowski, A.

(1991)

Cognitive Styles as Predictors of Achievements in Mathematics and Humanities. W: Abstracts. Ninth World Conference on Gifted and Talented Children: Talent for the Future. B.V. Nijmegen.

 

Sękowski, A.

(1991)

Psychological Predictors of Achievements in Mathematics and Humanities. W: Abstracts. 6th Prague International Conference on Psychological Development and Personality Formative Processes (s. 116). Prague.

 

Sękowski, A.

(1993)

The Third European Conference on High Ability. European Council for High Ability News, 7, 1, 3.

 

Sękowski, A.

(1993)

The Acceptance of Difference. European Council for High Ability News, 7, 1, 9 i 19.

 

Sękowski, A.

(1993)

The Role of Preferences of Cognitive Styles and Intelligence in Different Kinds of Achievement W: E.A. Hany, K.A. Heller (red.) Competence and Responsibility. The Third European Conference of The European Council for High Ability held in Munich (Germany), October 11-14, 1992. Volume 1 Abstracts of the Papers submitted to the Conference (s. 149). Seatle,Toronto, Göttingen, Bern: Hogrefe & Huber Publishers.

 

Sękowski, A.

(1992)

Book Review: Stephen J. Ceci, "On Intelligence...More Or Less". Englewood Cliffs, N,J,: Prentice Hall, 1990. European Journal For High Ability, 3, 2, 246-247.

 

Sękowski, A.

(1993)

Self Esteem and Achievements of Gifted Students. W: Program of the 10th World Congress on Gifted and Talented Education in Toronto (s. 117).

 

Sękowski, A.

(1993)

The Third European Conference on High Ability. European Council for High Ability NEWS, 7(1), 3.

 

Sękowski, A.

(1993)

Book Review: James H. Borland, "Planning and Implementing Programs for theh Gifted". New York and London: Teachers College Press, 1989. Gifted Education International, 9, 2, 131.

 

Sękowski, A.

(1994)

Book Review: Franz J. Mönks, Willy Peters (red.). "Talent for the Future: Social and Personality Development of Gifted children" (Proceeding of the Ninth World Conference of Gifted and Talented Children). Assen: Van Gorcum, 1993. ss. 298 . International Review of Education. UNESCO, 40 (2), 186-188.

 

Sękowski, A.

 

Knowledge acquisition and motivation. W: Creative Potential: Exploring and developing (abstracts) (ss. 89-90). Universita degli Studia di Pavia, Instituto di Psicologia.

 

Sękowski, A.

(1997)

Inwalida. W: Encyklopedia Katolicka, T. 7, 411-412, Lublin: Redakcja Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Sękowski, A.

(1997)

Inwalidztwo. W: Encyklopedia Katolicka, T. 7, 412, Lublin: Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Sękowski, A.

(1998)

V Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych „Aktualia 1998”. Nowiny Psychologiczne, 2, 83-85.

 

Sękowski, A.

(1998)

The role of assessment category in the process of divergence and convergence problem solving by gifted people. W: Abstrakty. International Conference of the European Council for High Ability. „Potential into Performance”, Oxford, 61.

 

Sękowski, A.

(1999)

Recenzja książki Teresy M. Amabile pt. „Creativity in Context. Update to the Social Psychology of Creativity”. Poulder, Oxford Westview Inc, 1996. High Ability Study, 10, 2, 233-234.

 

Sękowski, A.

(1996)

Cognitive and motivational determinants of outstanding achievements of gifted students. W: 8th European Conference on Personality. Abstracts (s.168-169). Ghent, Belgia.

 

Sękowski, A.

(1996)

Individuelle Differenzen und Leistungen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen des Menschen. W: 40 Kongress der Deutschen Geselschaft for Psychologie. Abstracts. Monachium.

 

Sękowski, A.

(1996)

Poznawcze i motywacyjne wyznaczniki wybitnych zdolności. W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Abstrakty (s. 222). Gdańsk.

 

Sękowski, A.

(1996)

Characeristics of attention and memory and achievements of gifted students. W: 5th Conference if the European Council for High Ability. Absract, Wiedeń .

 

Sękowski, A.

(1997)

The role of assessment category in the process of divergence problem solving by gifted people. W: 8th Meeting of The International Society for the Study of Individual Differences. Abstracts. Aarhus, Dania.

 

Sękowski, A.

(1997)

Development of self-image in gifted students and its social implications. W: VIIIth European Conference on Developmental Psychology (s. 133), Abstracts. Rennes, Francja.

 

Sękowski, A.

(1998)

Psychologia zdolności – wprowadzenie. Przegląd Psychologiczny. Zeszyt tematyczny „Psychologia zdolności”, 41, 1 / 2, 9-10.

 

Sękowski, A.

(1999)

Metodologiczne aspekty badań wybitnych zdolności. 30 Jubileuszowy Zjazd Naukowy PTP. Warszawa 9-12 września. Streszczenia referatów, 164.

 

Sękowski, A.

(2002

Inteligencja a sukces życiowy: implikacje dla badań wybitnych zdolności W: Psychologia w perspektywie XXI wieku (s.234). Lublin: TN KUL.

 

Sękowski, A.

(2002)

Sukces życiowy a funkcjonowanie poznawcze człowieka. W: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Akademia Pedagogiczna. Kraków. 22-24 października, 41-42.

 

Sękowski A, Klinkosz W.

(2003)

Examinations condacted with Polish version of J.S. Wiggin`s Interpersonal Adjective Scales-revised – IAS-R. W: 11th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Individual Differences. Graz 13 lipca. Programme Abstract Book, 125.

 

Sękowski, A.

(2004)

Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu ucznia szczególnie zdolnego. W: III Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Kształcenie ucznia zdolnego – konieczność czy wybór?”. Toruń, 11.

 

Sękowski, A.

(2006)

Recenzja książki. Hans-Georg Ziebertz, William K. Kay (red.) (2006). Youth in Europe I. An international empirical Study about Life Perspectives. Lit Verlag, Munster. Horyzonty Wychowania, 5, 9.

 

Sękowski, A.

(2008)

Intelligence, creativity and assessment category of gifted students.W: Book of Abstracts: XXIX Internation Congress of Pscyholgy, July 20-25, 2008. Berlin.

 

Suchocka, L.

(2004)

Človek v situácii bolesti. Psychologická anaýza. W: Hospicová a paliativna starostlivosť (Hospice and palliative care) Zbornik z II ročnika Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti. Trnava, 31-40.

 

Suchocka, L.

 

Suffering person. Psychological analysis. W: Hospicová a paliativna starostlivosť (Hospice and palliative care) Zbornik z II ročnika Medzinárodnej konferencie

hospicovej a paliativnej starostlivosti. Trnava, 137-146.

 

Suchocka, L.

(2004)

Analiza poczucia sensu życia (badania polsko-litewskie). W: Materiały konferencyjne: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy PTP, Lublin, 260-261.

 

Suchocka, L.

(2004)

Človek v situácii bolesti. psychologická analýza. (Człowiek w sytuacji bólu i cierpienia. Analiza psychologiczna.) W: Materiały konferencyjne pt. 2 ročnik Miedzinárodnej konferencie hospicovej a paliativnej starostlivosti. Uniwersytet w Trnawie, Słowacja, 3.

 

 

Suchocka, L.

(2004)

Ból a osobowość pacjentów z chorobami reumatycznymi. W: Materiały międzynarodowego sympozjum noo-logoterapii w setną rocznicę urodzin V.E. Frankla pt: Człowiek współczesny między rozwojem integralnym a dehumanizacją. KUL, Lublin, 43.

 

Suchocka, L.

(2007)

Zjawisko stresu i jego wpływ na funkcjonowanie młodzieży. Badania empiryczne. W: Materiały Międzynarodowego Sympozjum pt.: Psychologia pre zivot. TU, Trnava, Słowacja, 11-12.

 

Suchocka, L.

(2007)

Osobowość a doświadczanie cierpienia w chorobie przewlekłej. W: Materiały Międzynarodowej konferencji pt.: Osobowość i religia. UKSW. Warszawa, 141.

 

Suchocka, L.

(2007)

Analiza czynników służących zdrowiu w chorobie przewlekłej. W: Materiały 17 Europejskiego Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej pt.: Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką. Kraków, 80.

 

 

Suchocka, L.

(2008)

Cierpienie jako czynnik rozwojowy w chorobie przewlekłej. W: Żyć godnie... XXXIII Zjazd Naukowy PTP. 24-27.09.2009 Poznań, 294

 

Suchocka, L.

(2009)

Wielowymiarowość doświadczania cierpienia w sytuacjach traumatycznych. (The multidimensionality of suffering in traumatic situations). I Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Zrozumienie Interpersonalnej Traumy. Wrocław, 92

 

 

Szalkowska, A.

(2008)

Recenzja. Zenon W. Pylyshyn, “Things and places. How the mind connects with the world”. Cambridge, MA-London: The MIT Press 2007, ss. 270. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 265-267.

 

Weinmüller, E., Szewczyk, L.

(2005)

Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u młodzieży. Materiały pokonferencyjne XXXII Zjazdu Naukowego PTP: Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele (s. 540). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

religijne radzenie sobie ze stresem, okres dorastania (adolescencja)

Talik, E., Talik, W

(2007)

Recenzja: John D. Mayer „Personality: A Systems Approach" Boston - Sydney: Pearson and AB 2007. Roczniki Psychologiczne, 10 (1), 212-213.

osobowość, systemowe ujęcie

Szewczyk, L., Weinmüller, E.

(2006)

Recenzja książki Philipa C. Kendalla: „Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji" (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004, s.248). Przegląd Psychologiczny, 48, (2), 225-228.

zaburzenia u dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna

Szubielska, M., Galbarczyk, M.

(2009)

How to be successful in teaching statistics to the blind students? II International Conference Education for All, książka abstraktów (s.143). Warszawa, 22-25.09.2009.

 

Szubielska, M.

(2005)

Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora podczas odbioru filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, książka abstraktów (s. 135). Warszawa, 23.-26.06.2005.

 

Szubielska, M.

(2005)

Rozumienie wiadomości telewizyjnych w zależności od stopnia redundancji ścieżki audio i wideo. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, książka abstraktów (s. 511). Kraków, 22.-25.09.2005.

 

Szubielska, M.

(2004)

Poznawcze wyznaczniki oglądania telewizji przez dzieci w wieku przedszkolnym. XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, książka abstraktów (s. 75). Białystok – Augustów, 03-06.06.2004.

 

Śliwak, J., Piasecki, M.,

(1997)

The role and capacity of training and education in social policy. W: A. Pruszkowski (red), Managing Care and Welfare: Education and Training for the Govermental and Non – Govermental Social Services. Nałęczów Poland June 1996. Lublin: Organisational Committee of the Conferens. 61-72.

Training,, education, social policy

Śliwak, J.

(2000)

Paradygmat homeostatyczny i heterostatyczny w interpretacji zachowań człowieka. W: J. Makselon, B.J. Soiński (red.), Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s. Nauki. Częstochowa. Wrzesień 1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Paradygmat, homeostaza, heterostaza

Śliwak, J., Szafrańska, M.

(2000).

Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga. Materiały z Drugiego Ogólnopolskiego Sympozjum Psychologii Religii (s.161-185). Warszawa - październik 1998.

Altruizm, prospołeczność, religijność

Bartczuk, R, Śliwak, J. i in.

(2009).

Post-criical beliefes and anxiety in a Poland samle. Materialy z Międzynarodowego Kongresu Psychologii Religii. Wiedeń 23-27 sierpień 2009.

Przekonania pos-krytyczne, niepokój

Talik, W.

(2005)

Recenzja: Hubert J.M. Hermans i Giancarlo Dimaggio (red.), The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove and New York: Bruner-Routledge 2004. Przegląd Psychologiczny, 48, 125-128. 

teoria dialogowego Ja

Tatala, M. (Tаталья М.)

(1999)

Специфика развития религиозности ребёнка. Дыцавицкий. Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти. Матеріали ІІІ Харківських Міжнародних Психологічних читань. Харків: Міністерство Освіти України ч. 3, 152-155.

 

Tatala, M.

(2002)

Klimakterium. Encyklopedia Katolicka, t. 9, k. 136-137. Lublin: TN KUL.

Klimakterium

Tatala, M.

(2000)

Recenzja: Ewa Woydyłło. Podnieś głowę. Warszawa 1998. Paedagogia Christiana, 1,5, 221-222.

 

Tomczuk, J.

(2005)

Sprawozdanie z II konferencji naukowej Miejsce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych. Przegląd Psychologiczny, 48, 229-231.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, leczenie zaburzeń

Uchnast, Z.

(2000))

Style aktualizacji siebie. W: J. Makselon, B. J. Soiński (red.), Człowiek przełomu tysiącleci: Problemy psychologiczne. Materiały z 31 Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki. Częstochowa, 1999, 12-14 września (s. 139-152). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

samoaktualizacja, kwestionariusz stylów aktualizacji siebie

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E. i Zalewski, B.

(2004)

Book of Abstracts. Third International Conference on the Dialogical Self. August 26-29, 2004, Warsaw, Poland.

Dialogowe Ja; dialogowość

Puchalska-Wasyl, M.

(2000)

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Dialogicznego Self w Nijmegen, 23-26 czerwiec 2000 r. Przegląd Psychologiczny, 43 (3), 365-367.

Dialogowe Ja; dialogowość

Chmielnicka-Kuter, E., Puchalska-Wasyl, M. i Gajda, T.

(2003)

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Self w Ghent, 18-20 październik 2002 r. Przegląd Psychologiczny, 46 (1), 143-144.

Dialogowe Ja; dialogowość

Sak, J., Wiechetek, M., Mosiewicz, J., Kucharska, M., Jabłońska, M., Przystupa, A., Pawlikowski, J.

(2010)

System wartości i religijność a poczucie sensu życia: badanie personelu medycznego. Bioetyka 2010 t. 1 z. 1, s. 38.

wartości, religijność, sens życia

Bartczuk, R., Śliwak, J., Jarosz, M., Szymołon, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B., Dawidowicz, M.

(2009)

Post-critical beliefs and anxiety in a Polish sample. International Association for the Psychology of Religion. Congress 2009. Book of Abstract, 112-113.

przekonania, religijność, niepokój

Wiechetek, M.

(2006)

Recenzja książki: J. Makselon, Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno - pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 273-277.

śmierć, postawa, psychologia pastoralna

Zarzycka, B.

(2006)

Recenzja książki: Stefan Huber (2003). „Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Modell der Religiosität”. Leska + Budrich, Opladen. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 265-268.

Religiosität, Zentralität

Śliwak, J., Zarzycka, B., Karnówka, A.

(2009)

The selective relationship between centrality of religiosity and emotions toward God and five factors of personality among Polish students. International Association for the Psychology of Religion, Congress 2009, Programme & Book of Abstracts, 128-129.

religiosity, emotions to God, Big Five

Zarzycka, B., Bartczuk, R.P., Rydz, E.

(2009)

Internal Structure of the Polish Version of S. Huber`s Emotions towards God Scale (EtG). International Association for the Psychology of Religion, Congress 2009, Programme & Book of Abstracts, 127-128.

Religiosity, religious emotions, religiosity scale

Kulik, A.

(1998)

Sprawozdanie z VII Sympozjum Somatoterapii. W: Roczniki Psychologiczne, 1, 201-203.

edukacja psychosomatyczna

Kulik, A.

(2002)

Sprawozdanie z XVI Światowego Kongresu Medycyny Psychosomatycznej Göteborg, 24-29 sierpnia 2001. W: Przegląd Psychologiczny, 45, 1, 145-147.

psychosomatyka

Kulik A., Szewczyk L.

(1998)

The intensity and types of aggressive reactions in youth. W: Human behaviour in health and illness. Abstracts, 56. Szczecin.

Agresja, młodzież

Kulik, A.

(1998)

The intensity and types of anxiety reactions in the youth. W: Man-Medicine-Culture West-East. Programme, Kraków.

Lęk, młodzież

Kulik, A., Szewczyk, L.

(1999)

Level and types of fatigue in teenagers. W: Man-Medicine-Culture West-East. Programme, Kraków.

Zmeczenie przewlekłe, młodzież

Kulik, A., Szewczyk, L

(2000)

The psychical fatigue at teenagers as expression of overwork in ordinary “without” living situations. W: Abstracts Book. 21st International Conference of STAR, Bratislava 2000, s. 88.

Stres dnia codziennego, młodzież, zmęczenie przewlekłe

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2000)

Zmęczenie psychiczne u nastolatków jako wyraz przeciążenia codziennymi „bezstresowymi” sytuacjami życiowymi. W: Abstracts Book. 3rd European Symposium of Psychosomatic Education, Kraków 2000, s. 68

Stres dnia codziennego, młodzież, zmęczenie przewlekłe

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2001)

Nieśmiałość u nastolatków w świetle genetycznej teorii temperamentu. W: I Konferencja Naukowa PTTB. Program, 21. Konstancin-Jeziorna.

Nieśmiałość, teoria temperamentu

Kulik, A., Szewczyk, L

(2001)

Coping with stress at teenagers with different level of fatigue. W: Abstract Book. 16th World Congress on Psychosomatic Medicine, 40. Goteborg.

Stres, zmęczenie przewlekłe, radzenie sobie

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2002)

Inteligencja emocjonalna a zespół skumulowanego zmęczenia u nastolatków. W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy PTP, 153. Lublin.

Zmęczenie przewlekłe, młodzież, emocjonalność

Kulik, A.

(2002)

Czy nieśmiałe nastolatki są zmęczone? W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy PTP, 332. Lublin.

Nieścmiałość, zmęczenie

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2002)

Cumulative fatigue syndrome in the light of genetic theory. Journal of Psychosomatic Research/ Abstracts, 52, 381.

Zmęczenie chroniczne, teoria temperamentu

Kulik, A., Szewczyk, L

(2003)

Emotional intelligence and chronic fatigue in adolescence. Psychiatrie, 7 supl. 4, 93.

Zmęczenie przewlekłe, inteligencja emocjonalna

Kulik, A., Szewczyk, L

(2003)

The level and nature of aggression among teenagers with chronic fatigue. Psychiatrie, 7 supl.4, 127.

Chroniczne zmęczenie, agresja

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2004)

Cumulated fatigue among teenagers in Poland. Journal of Psychosomatic Research, 58, 6.

Zmęczenie przewlekłe, występowanie

Żurawska-Żyła Renata

(2004)

Multivoicedness in Sylvia Plath’s poety and life (psychobographical research). W: Book of abstracts, Third International Conference on the Dialogical Self, Warszawa: SWPS.

wielogłosowość tożsamości, wielogłosowość w twórczości

Żurawska-Żyła Renata

(2008)

Zjawiska dialogowe w procesie twórczym u pisarzy, W: Żyć godnie…. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, UAM, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.

dialogowe ja, proces twórczy

Żurawska-Żyła Renata

(2009)

Schematy wewnętrznych organizacji Ja a typy autorów w twórczości literackiej, W: Program i streszczenia. VI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej, UW, Warszawa.

typ autora, twórczość literacka

Żurawska-Żyła Renata

(2010)

Recenzja książki: Langdridge D., Phenomenological Psychology. Theory, Research and Metod, Harlow, UK: Pearson Education 2007, Roczniki Psychologiczne, tom XIII, 1, 2010.

badania jakościowe

Wątorska,M., Otrębski,W. (red.)

(1994)

Wokół osób niepełnosprawnych (materiały z Otwartego Seminarium Wokół Osób Niepełnosprawnych). Lublin:KPReh. KUL .

 

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:16 - Łukasz Cięgotura