ACIT Sp. z o.o.

 


Kontakt:

Wincentego Witosa 3
20-315 Lublin
tel./fax +48 0-81 441 79 29
e-mail: biuro@acit.pl, http://www.acit.pl/index.php?s=22

 

 

O firmie:
ACIT Sp. z o.o. jest firmą działającą w branży IT oraz usług konsultingowych. Nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc firmom różnych branż, w zakresie podstawowych i zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Specjalizujemy się w sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wszystkim naszym klientom indywidualnym i instytucjonalnym proponujemy nową formę serwisowania. Oferujemy szkolenia w zakresie informatyki dla osób fizycznych i prawnych, a także audyt sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzący do oceny prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego w firmie Klienta. Jesteśmy firmą specjalizującą się ponadto w doradztwie z zakresu pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych oraz zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków europejskich. Oferujemy również szeroką gamę usług konsultingowych dotyczących wdrażania systemów zarządzania wg norm ISO.


Proces rekrutacji i selekcja:
W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz powstawaniem nowych działów prowadzimy intensywną rekrutację na nowe stanowiska pracy. Proces rekrutacji oraz selekcja przebiegają w naszej firmie dwuetapowo. Etap pierwszy polega na weryfikacji CV oraz listów motywacyjnych otrzymanych w odpowiedzi na opublikowane oferty pracy. Kandydaci, którzy przejdą selekcję z wynikiem pozytywnym, zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą etap drugi rekrutacji, decydujący o przyjęciu na nowe stanowisko pracy. Zdarza się, że kandydaci proszeni są o przygotowanie dodatkowych informacji jak np. portfolio prezentujące dotychczasowe osiągnięcia.

 

Kandydaci:
Od osób kandydujących do pracy w naszej firmie oczekujemy posiadania określonych kwalifikacji oraz predyspozycji osobistych. W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o pracę w dziale Dotacji unijnych preferujemy: doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i biznesplanów oraz wiedzę z dziedziny funduszy UE, a także samodzielność, dobrą organizację, umiejętność pracy w zespole, staranność i terminowość. Jeśli chodzi o osoby poszukujące pracy w dziale Handlowym, zwracamy szczególną uwagę na: doświadczenie, znajomość zagadnień technicznych związanych z usługami IT, komunikatywność, dokładność i sumienność. Wobec osób aplikujących do Działu IT oczekujemy zaawansowanej wiedzy branżowej, doświadczenia, kreatywności, a także umiejętności pracy w grupie oraz z Klientem.

 

Nowi pracownicy znajdują w naszej firmie zatrudnienie przede wszystkim w działach: Dotacji unijnych, Handlowym oraz Dziale IT. Wymienione działy posiadają największy potencjał rozwojowy na rynku, dzięki czemu zgłaszają stałe zapotrzebowanie na nowych pracowników.


Praktyki:
Studentom zainteresowanym odbyciem praktyk w naszej firmie oferujemy taką możliwość. Praktyki studenckie mogą odbywać się w najważniejszych działach naszej firmy; w szczególności zapraszamy do Działu Handlowego, Działu IT oraz do Działu Dotacji unijnych. W odniesieniu do czasu trwania praktyki w naszej firmie, uwzględniamy w tym zakresie wymagania uczelni. W celu skorzystania z możliwości odbycia praktyk w naszej firmie należy przesłać aplikację w postaci CV i listu motywacyjnego na adres mailowy biuro@acit.pl.

 

Korzyści pracy w firmie:
Praca w naszej firmie zapewnia możliwość osobistego rozwoju oraz kształtowania ścieżki kariery zawodowej poprzez uczestnictwo w szkoleniach branżowych oraz atrakcyjne systemy motywacyjne. Dajemy naszym pracownikom szansę na doskonalenie swoich umiejętności.
Plany rekrutacyjne na najbliższy rok
W ciągu najbliższego roku w zakresie planów rekrutacyjnych planujemy zwiększyć zatrudnienie w naszej firmie ponad dwukrotnie. Rozwijać będziemy już istniejące działy naszej firmy, nie wykluczając jednak możliwości powstania nowych. Obecnie poszukujemy oraz będziemy poszukiwać osób na następujące stanowiska: programista, handlowiec, specjalista ds. funduszy europejskich, serwisant, telemarketer/ka.


Jak aplikować?
Oferty pracy w naszej firmie zamieszczamy w Internecie: na naszej stronie internetowej www.acit.pl oraz na popularnych portalach - internetowych giełdach pracy. Nowych pracowników poszukujemy również poprzez uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez lubelskie uczelnie, aby zapewnić jak najszersze grono odbiorców dla naszej oferty.


Wskazówki:
Zachęcamy studentów i absolwentów do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w naszej firmie. Jesteśmy otwarci na rozpoczęcie współpracy z osobami stawiającymi pierwsze kroki na rynku pracy. Polecamy rozpoczęcie kształtowania indywidualnej ścieżki zawodowej od odbycia praktyki lub stażu, jako sposobu na zdobycie pierwszego doświadczenia. Cenionymi przez nas cechami w przypadku braku doświadczenia będą z pewnością: zapał do pracy, komunikatywność, dokładność i sumienność.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą rekrutacyjną oraz handlową na naszej stronie internetowej www.acit.pl a także odwiedzania lubelskich targów pracy jako okazji do bezpośredniego spotkania z nami.

Autor: Małgorzata Rokicka
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017, godz. 10:15 - Rafał Dyrka