Kierownik Kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego:

dr hab. Katarzyna Maćkowska

 

baza danych w języku polskim (dane teleadresowe, zaliczone przedmioty, zaświadczenia), udzielanie informacji o stanie opłat, wydawanie druków opłat i kart okresowych osiągnięć:

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

pok. C-314 w Collegium Jana Pawła II, 3 piętro,

tel. (081) 445-3996, (081) 445-3995

 

tłumaczenie dokumentów na język angielski, organizacja kursów intensywnych:

mgr Paulina Liszka

 

finanse:

Kwestura KUL

 

Autor: Paulina Liszka
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, godz. 12:25 - Paulina Liszka