Administracja publiczna w dobie reform

 

Seminarium Naukowe zorganizowane przez

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Stalowa Wola 17.05.2010 r.

 

Program Seminarium

 

12.00 – 12.20

dr Renata M. Pal – „ Administracja  łączności elektronicznej – ewolucja”

 

12.20 – 12.40

dr Magdalena Pyter – „Problematyka przyznawania pomocy materialnej uczniom
w świetle przepisów oświatowych”

 

12.40 – 13.00

dr Bożena Czech-Jezierska – „Projektowane kierunki zmian w polskim
systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego”

 

13.00 – 13.20

mgr Dominik Tyrawa – „O pojęciu standardu w funkcjonowaniu administracji publicznej”

 

13.20 – 13.40 

mgr Paweł Rogowski – „Nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym dokumentu elektronicznego na tle ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw”

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2010, godz. 20:07 - Dominik Tyrawa