STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • organizacji i zarządzania w administracji publicznej
  • technik informacyjnych w administracji publicznej
  • różnych dziedzin prawa, m.in.: prawa administracyjnego, pracy czy prawa UE

Zawody:

  • pracownik administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji pozarządowych 
  • funkcjonariusz  służb mundurowych
  • pracownik działów administracji w firmach
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5.

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

1. Prawoznawstwo

2. Ustrojowe prawo administracyjne

3. Prawo administracyjne - część ogólna

4. Postępowanie administracyjne.

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

1. Prawoznawstwo

2. Ustrojowe prawo administracyjne

3. Prawo administracyjne - część ogólna

4. Postępowanie administracyjne.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 09:57 - Magdalena Malec