STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • organizacji i zarządzania w administracji publicznej
  • technik informacyjnych w administracji publicznej
  • różnych dziedzin prawa, m.in.: prawa administracyjnego, pracy czy prawa UE

Zawody:

  • pracownik administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji pozarządowych 
  • funkcjonariusz  służb mundurowych
  • pracownik działów administracji w firmach
 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru kształcenia nauk społecznych lub humanistycznych.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy spełniają jednocześnie dwa warunki:

- średnia ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5;

- ocena z egzaminu licencjackiego co najmniej 3,5.

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

1. Prawoznawstwo

2. Ustrojowe prawo administracyjne

3. Prawo administracyjne - część ogólna

4. Postępowanie administracyjne.

 

 

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru kształcenia nauk społecznych lub humanistycznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (50%) i średniej uzyskanej podczas studiów I stopnia (50%).

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

1. Prawoznawstwo

2. Ustrojowe prawo administracyjne

3. Prawo administracyjne - część ogólna

4. Postępowanie administracyjne.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:52 - Magdalena Kargol