Adres Redakcji "Przeglądu Psychologicznego"

Aleje Racławickie 14

20-950 Lublin

Polska

 

KONTAKT:

przegpsych@kul.pl

 

Redakcja Przegląd Psychologiczny

 

Wydawca:

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

tel./fax 22 831 13 68

e-mail: ptp@psych.uw.edu.pl

Strona: www.ptp.org.pl

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin

tel. 81 525 01 93 tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl

Strona: www.tnkul.pl

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018, godz. 16:39 - Barbara Cichy-Jasiocha