ac1.jpg Agata Celińska-Miszczuk, Ph.D.

Interests:

  • character, temperament, personality;
  • typology;
  • two main approaches in the personality research: the variable-centered (traits theory) and the the person-centered (currently postulated);
  • William Stern’s concept of man - person;
  • studying of personality characteristics and persons’ character type;
  • C.G. Jungs typology

 

Selected Publications:

Celińska-Miszczuk, A. (in press). Rozwój charakteru rozwojem osoby. Inspiracje dla wspierających dzieci młodzież w procesie wychowywania. [FORMING OF CHARACTER AS PERSON DEVELOPMENT. INSPIRATION FOR PERSONS BRINGING UP CHILDREN AND YOUTH].
Celińska-Miszczuk, A. (in press). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi na wyzwanie indywidualności. [PERSONALISTIC APPROACH IN PSYCHOLOGY – ATTEMPT TO RESPONSE TO INDIVIDUALITY CHALLENGE].

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów [CHARACTER TYPES AND STYLES OF SELF-ACTUALIZATION.EMPIRICAL RESEARCH OF STUDENT] W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką (s. 21-37). Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie.

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca? [IS WILLIAM STERN CONCEPTION OF HUMAN PERSON STILL INSPIRING?] W: A. Tokarz (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (s. 151-165). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A. (2009). Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (s. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. [WILLIAM STERN’S PERSONALISTIC PERSPECTIVE OF TYPOLOGY] W:P. Francuz, W. Otrębski (red.),Studia z psychologii w KUL (s. 11-26).Lublin: Wyd.KUL. http://www.kul.pl/files/208/Art_1-Studia_T_15.pdf

Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time (s. 193-213). Lublin: Wyd. KUL.

Celińska, A.(2005). Korelaty charakterologiczne kompetencji temporalnych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 277-305). Lublin: Wyd. KUL.

Celińska, A. (2003). Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 131-140). Szczecin: AMP Studio.

Celińska, A. (2002). Konsument - podmiot czy przedmiot oddziaływań psychologa reklamy. W: M.Z. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s.33-43). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

  
Didactics:

  • General Psychology - lecture
  • Pre-Seminar of General Psychology
  • Conversations on the subject of the ethics of the profession of psychologist
  • Exercises for General Psychology

 

Contact:

Department of General Psychology
Institute of Psychology
The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland
celinska@kul.lublin.pl