Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

    Aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać certyfikat  o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ). Zadania z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia realizują w imieniu samorządu województwa wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla siedziby podmiotu.

W Polsce wyróżniamy pięć rodzajów agencji zatrudnienia:

 • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
 • doradztwa personalnego,
 • poradnictwa zawodowego,
 • pracy tymczasowej.


    Czym się zajmują poszczególne agencje?

 • Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie:
  • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • udzielania pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 • Agencje doradztwa personalnego - świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców.
 • Agencje poradnictwa zawodowego - udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • Agencje pracy tymczasowej - kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej.

 

wykaz agencji: Kajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Autor: Marta Szymańska
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2014, godz. 10:15 - Dorota Maj