Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i

Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na dziewiąty wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Agnieszka Cieślak
Malarstwo bez granic, czyli realizacje site-specific Leona Tarasewicza


Wykład ma na celu prześledzenie drogi, jaką przeszło malarstwo od tradycyjnego obrazu sztalugowego po instalacje typu site-specific na przykładzie twórczości Leona Tarasewicza. Artystyczne eksperymenty malarza w spójny sposób łączą w sobie wiele sprzeczności: przeszłość i przyszłość, klasykę i nowatorstwo, sztukę przedstawieniową i abstrakcję. Analiza i interpretacja prac artysty pokazuje, że malarstwo współczesne otwarte jest na nowoczesność i ma nam wciąż wiele do zaoferowania.

17 lutego 2016 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum Kultury)

__________________________


Pojęcie „eksperymentu", mimo zastrzeżeń wysuwanych czasem przez teoretyków nauki, na trwałe weszło do słownika interpretacji sztuki w epoce nowoczesnej i post-nowoczesnej. Bez względu na to bowiem, jak można definiować „nowoczesność" w sztuce i architekturze, „eksperyment", obok „awangardy" czy „rewolucji" stał się hasłem rozpoznawczym nowoczesnych poszukiwań, a także znalazł swoje odzwierciedlenie w koncepcjach tworzenia kolekcji sztuki współczesnej. Można zaryzykować stwierdzenie, że artystyczny eksperyment był wysiłkiem zmierzającym do uchwycenia tego, co niemożliwe, ufundowanym nierzadko na utopijnych wizjach przekształcania życia poprzez sztukę, aż do całkowitego zatarcia granic pomiędzy klasycznymi obszarami sztuki, koncepcji estetycznych i życia. Eksperyment miał otwierać nieznane dotąd sfery poznawcze i emocjonalne sztuki, bardzo często stając się synonimem „twórczości" w ogóle. Niniejszy cykl wykładów jest próbą ukazania obrazów świata nowoczesnego, powołanych do istnienia decyzją twórców, którzy nie cofali się przed najbardziej nawet kontrowersyjnymi i skrajnymi eksperymentami.


______________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl
_______________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016, godz. 14:42 - Ireneusz Marciszuk