Działalność dydaktyczna

 

 

Doświadczenie dydaktyczne

 • od 1997: prowadzenie wykładów z logiki ogólnej (obejmującej semiotykę, logikę formalną i ogólną metodologię nauk): od 1997/1998 dla WNH; od 1998/1999 dla WNS (kierunki: psychologia i Ekonomia, I rok), od 1999/2000 dla Wydziału Teologii (InoR, I rok)
 • od 1998: prowadzenie ćwiczeń z logiki ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych (psychologia I rok).
 • od 1997: prowadzenie ćwiczeń z ogólnej metodologii nauk na Wydziale Filozofii (II rok filozofii teoretycznej).
 • 1998-1999: prowadzenie wykładów z logiki i ogólnej metodologii nauk dla słuchaczy Studium Filozofii (II rok) w Lewoczy/Słowacja.
 • od 1999: prowadzenie wykładów z historii filozofii nowożytnej i współczesnej w ramach punktu konsultacyjnego Wydziału Teologii (II rok) we Lwowie i Tarnopolu/Ukraina.
 • od 1999: prowadzenie wykładu w języku angielskim z zakresu etyki badań naukowych (Selected issues in research ethics)
 • 2002: Logika praktyczna dla studentów-eksternistów Wydziału Teologii KUL (punkty konsultacyjne na Ukrainie: Lwów, Kołomyja, Tarnopol); 2004: Logika dla studentów-eksterminstów Wydziału Teologii i WNS KUL, Łuck/Ukraina.
 • 11.2003; 10.2005, 10.2007: wykłady Wybrane zagadnienia z etyki badań naukowych dla studentów Studium etyczno-filozoficznego, Paryż/Francja
 • 02.2006: Jak dobrze argumentować? - zajęcia dla Akademii Artes Liberales, UMCS.
 • 2006-2007: Myślenie strategiczne - myślenie logiczne - zajęcia w ramach projektu Zarządzanie projektami społecznymi - szkolenie służb zatrudnienia realizowanego przez KUL, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
 • od 2008: Logika praktyczna , Sztuka dyskusji i negocjacji oraz Sofistyka i erystyka w języku współczesnej kultury - zajęcia w ramach studium podyplomowego Retoryka stosowana (KUL).

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Lekka-Kowalik
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011, godz. 22:04 - Andrzej Zykubek