• adiunkt,
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-filmoznawstwa,
  • dyplom magistra sztuki i studia doktoranckie w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej, opieka naukowa prof. Wiesława Juszczaka (UW, PAN), praca z zakresu filmu jidysz i duchowości Żydów Europy Środkowo-Wschodniej (Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2004); w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojmowana historia i kultura obrazu oraz jego oddziaływanie (film propagandowy, optyka a granice poznania, wzajemne inspiracje obrazu i dźwięku). Jest też laureatką kilku nagród i stypendiów, (m. in. specjalna nagroda festiwalu w Neubrandenburg, stypendia Ministra Kultury RP, staż w Lyonie)

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Żuk
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2016, godz. 08:46 - Rafał Nawrocki