Uniwersytet Otwarty KUL i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w programie pod nazwą

AKADEMIA MŁODYCH DZIENNIKARZY.

Uczestnicy będą mieć możliwość poszerzania swoich zainteresowań dotyczących mediów i komunikacji oraz zgłębiania warsztatu dziennikarskiego. Serie wykładów i warsztatów będą prowadzone przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

  • Do udziału w Akademii zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela (w wyjątkowych sytuacjach sam uczeń za zgodą rodziców).
  • Rekrutacja trwa do 27 lutego, do kiedy to należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ) do sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (z dopiskiem na kopercie "Akademia Młodych Dziennikarzy").
  • Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!