Trwa rekrutacja na kolejny semestr (semestr letni 2014/15) programu organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą

„Akademia Młodych Humanistów”

prowadzonego przez Uniwersytet Otwarty oraz Instytut Filologii Polskiej.

Celem „Akademii” jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych kulturą, literaturą i językiem polskim indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych. Maksymalny czas udziału w programie to 6 semestrów (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, przy zgłoszeniu w rekrutacji na semestr zimowy).

  • Szczegółowy plan obejmujący 5 sesji warsztatowo-wykładowych w semestrze letnim roku szkolnego 2014/2015 znajdziecie Państwo TUTAJ.
  • Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela polonisty (w wyjątkowych wypadkach uczeń może – za zgodą rodziców – zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych).
  • Formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ) należy dostarczyć do sekretariatu Uniwersytetu Otwartego do dnia 23 lutego br.
  • Kwalifikacja odbywa się w trybie konkursu, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów.
  • Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu (tel. 81 445 4290; otwarty @kul.pl).

 

 

Patronat honorowy

 

Patronat medialny
Radio Lublin