W ramach prowadzonej przez Instytut Europeistyki KUL oraz Uniwersytet Otwarty

Akademii Prawa Europejskiego

w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzony zostanie cykl 5 spotkań poświęcony podstawom integracji i prawa europejskiego. Zajęcia odbywać się będą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, raz w miesiącu.

 Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Europeistyki mają miejsce raz w miesiącu w godzinach 10.00-12.45 (3 godziny lekcyjne plus 15 minut przerwy) w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 lub przy Al. Racławickich 14 (o miejscu będziemy informować przed każdym spotkaniem). Każdy blok składa się z wykładu oraz warsztatu

Po każdych zajęciach uczniowie mogą otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach, natomiast uczestnictwo w minimum 4 warsztatach uprawniać będzie do otrzymania certyfikatu końcowego „Akademii Prawa Europejskiego”.

Zajęcia odbywają się w ramach Uniwersytetu Otwartego KUL i są bezpłatne, należy jednak wcześniej zgłosić udział uczniów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres otwarty@kul.pl. Więcej informacji w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego oraz pod nr telefonu 81 445 4290.