W dniu 13 stycznia 2016 roku odbyły się kolejne zajęcia organizowane w ramach Akademii Prawa Europejskiego. Tym razem Uczniowie szkół biorących udział w spotkaniu mieli możliwość uzyskania i poszerzenia wiedzy na temat traktatowych swobód, na których opiera się funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Uczestnicy Akademii z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dotyczącego swobód personalnych oraz swobodnego przepływu towarów i swobodnego przepływu kapitału a następnie sprawdzili poziom zdobytej wiedzy, rozwiązując przygotowane przez prowadzących spotkanie, zadania.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 09:40 - Paweł Wojtasik