Instytut Europeistyki KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL  zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych  do uczestnictwa w zajęciach

AKADEMII PRAWA EUROPEJSKIEGO.

W jej ramach w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzony zostanie cykl 8 spotkań poświęcony podstawom integracji i prawa europejskiego (uwaga zmiana dwóch terminów!). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1, raz w miesiącu, poczynając od listopada.

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Europeistyki odbywać się będą w godzinach 10.00-13.15 (4 godziny lekcyjne plus 15 minut przerwy). Każdy blok będzie się składać z wykładu oraz warsztatu.

Po każdych zajęciach uczniowie otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające udział, natomiast uczestnictwo w minimum 6 warsztatach uprawniać będzie do otrzymania certyfikatu końcowego „Akademii Prawa Europejskiego”.

Wybrane zajęcia dostępne są w wersji językowej polskiej lub angielskiej. Przy zgłoszeniu chęci udziału prosimy o wskazanie preferowanej wersji językowej.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Uczniowie mogą wziąć udział w pojedynczych zajęciach lub całym cyklu. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Uniwersytetu Otwartego KUL (telefonicznie, mejlowo), który przyjmuje zgłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.