903451_16811527Termin kwietniowego spotkania w ramach Akademii Prawa Europejskiego ulega przesunięciu o tydzień. Zajęcia odbędą się 24 kwietnia w sali GG-208 (Gmach Głowy KUL).

Przypominamy, że zajęcia w ramach Akademii organizowanej  przez Instytut Europeistyki KUL oraz Uniwersytet Otwarty są bezpłatne, należy jednak wcześniej zgłosić udział uczniów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, poprzez wypełnienie i dostarczenie formularza  do sekretariatu UO lub przesłanie skanem na adres uo@kul.pl.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału!