AKADEMIA RETORYKI PRAWNICZEJ 

logo-arp_120

 

Akademia Retoryki Prawniczej jest szczególnym projektem wśród realizowanych na polskich uniwersytetach zajęć. Podstawowe założenia opierają się na dwóch filarach: wykładach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów (prawników, aktorów, językoznawców) oraz warsztatach, gdzie w małych, 15 osobowych grupach uczestnicy będą mogli przećwiczyć nabyte umiejętności.

 

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji studentów prawa KUL w zakresie posługiwania się językiem prawnym i prawniczym, sposobów argumentacji i prowadzenia sporów, techniki legislacyjnej, a także sposobów usprawniania aparatu mowy, ćwiczeń dykcyjnych i oddechowo - głosowych. Przygotowywane zajęcia mają uzupełnić dotychczasowy program studiów w zakresie retoryki realizowanych na Wydziale.

 

Dla realizacji Akademii zostaje oddelegowany zespół studentów III i IV roku prawa, których zadaniem jest przygotowanie oferty sponsorskiej, obsługa biurowa oraz promocja przedsięwzięcia. Z ramienia Wydziału projekt nadzoruje Kurator Koła dr Andrzej Herbet.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2010, godz. 19:02 - Natalia Dziczkowska