30 listopada zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych. Umowa dotyczy prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie zastosowania spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej w badaniu obiektów zabytkowych, w tym m.in. współpracy pracowników naukowych obu Stron, korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu ICBN, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych celów, a także prowadzenia wspólnej strategii naukowej umożliwiającej zwiększenie konkurencyjności na forum międzynarodowym.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 08:55 - Emil Zięba