„»Bądź wola Twoja«, jako w niebie, tak i w Komańczy”. Tak w swych Zapiskach więziennych notował prymas Stefan Wyszyński wkrótce po przewiezieniu go do czwartego z kolei miejsca internowania. Urokliwa miejscowość w bieszczadzkim zaciszu i klasztor Sióstr Nazaretanek stały się jednak dla niego nie tylko miejscem przymusowego odosobnienia, ale przede wszystkim zawierzenia Bogu i oddania pod opiekę Maryi. To tutaj, opierając się na kosturze, wędrował w cieniu jodeł i świerków z różańcem w ręku. To stąd pielgrzymował duchowo na Jasną Górę. To w tutejszym klasztorze przygotował Wielką Nowennę i Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. To również tutaj po raz pierwszy wraz z siostrami odśpiewał Apel jasnogórski.
Komańczę i klasztor – miejsca będące świadkiem obecności, cierpienia i modlitwy Prymasa Tysiąclecia, kapłana niezłomnego, wewnętrznie wolnego mimo zewnętrznej niewoli, męża opatrznościowego dla Polski – nawiedza dzisiaj społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uniwersytetu, którego wieloletni profesor, a później następca św. Piotra na Stolicy Apostolskiej, w dniu inauguracji swojego pontyfikatu mówił wobec całego świata o prymasie Polski: „Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka [...] gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
Swoją obecnością w tym miejscu jako pracownicy i studenci KUL chcemy podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który przez wiele lat był blisko związany z naszą Uczelnią: w okresie międzywojennych studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych i uzyskał doktorat z prawa kanonicznego; jako biskup lubelski, a tym samym wielki kanclerz KUL zmagał się z odbudową Uczelni po zniszczeniach II wojny światowej; wykładał katolicką naukę społeczną w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej; dzięki jego staraniom powstał Wydział Filozofii Chrześcijańskiej i podjęto prace nad Encyklopedią katolicką; jako prymas przewodniczył Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL. Pragniemy też szczególnie tutaj modlić się o rychłą beatyfikację naszego absolwenta, wykładowcy, wielkiego kanclerza i doktora honoris causa.