KIM JESTEŚMY?


Akademicki Punkt Wolontariatu powstał w 2004r. z inicjatywy członków Stowarzyszenia im. bł. Piotra Jerzego Frassati „Frassatianum”. Tworzą go studenci uczelni lubelskich, którzy zainspirowani życiem bł. Piotra Jerzego chcą, tak jak on, nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

CO ROBIMY?


Wśród podopiecznych Akademickiego Punktu Wolontariatu znajdują się:

-dzieci ze świetlic środowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych

-dzieci niepełnosprawne, dzieci z porażeniem mózgowym

-osoby starsze.

 

APW organizuje również wiele imprez okolicznościowych dla podopiecznych:

-maratony filmowe

-mikołajki

-Piknik z bł. Piotrem Jerzym Frassati.

Ponadto co roku włączamy się w organizację Szlachetnej Paczki - nasi wolontariusze tworzą jeden z lubelskich rejonów. 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 12:15 - Krzysztof Osewski