Akademickie Biuro Porad Prawnych

przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

 

Idea powstania Akademickie Biura Porad Prawnych przy Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, związana jest ściśle z wciąż rosnącą potrzebą udzielania pomocy prawnej wszystkim tym, których stosunki majątkowe nie pozwalają na skorzystanie z profesjonalnej obsługi prawnej a jakakolwiek próba uzyskania  porady  z rąk  adwokata lub radcy prawnego wiązała by się ze znacznym obciążeniem domowego budżetu.

ABPP świadczy bezpłatną pomoc prawną przez swoich wolontariuszy – studentów III, IV ,V roku prawa, których znajomość przepisów, aktów prawnych, a także doświadczenie zdobyte podczas praktyk, pozwala na udzielanie rzetelnej, merytorycznej i w pełni wartościowej pomocy prawnej osobom, którym taka pomoc jest autentycznie potrzebna.
Zakres działania biura obejmuje takie dziedziny prawa jak: prawo administracyjne, karne, podatkowe, cywilnoprawne a także udzielania pomocy przy sporządzaniu pism procesowych.

Podstawowym wymogiem skorzystania z usług świadczonych przez ABPP jest złożenie przez klienta oświadczenia, z którego wynika m.in. iż jest świadomy tego że pomocy prawnej podejmuje się wolontariusz a nie zawodowy prawnik, sprawa nie jest aktualnie prowadzona przez zawodowego prawnika, a także skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego wiązało by się ze znacznym uszczerbkiem finansowym.

Na dzień dzisiejszy Akademickie Biuro Porad Prawnych działa w dwóch częściach miasta zapewniając mieszkańcom Stalowej Woli dogodny a zarazem prosty dostęp do swoich usług.

Akademickie Biuro Porad Prawnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ul. Floriańska 5,
Dyżury odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:30 .

 

Akademickie Biuro Porad Prawnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  ul. Klasztorna 27  (Kancelaria parafialna braci Kapucynów),
Dyżury odbywają się w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00 .


Warto podkreślić iż w celu efektywniejszego udzielania porad prawnych klienci biura proszeni są  o przynoszenie ze sobą kopii niezbędnych dokumentów.  

Współczesne czasy wymagają od wszystkich znajomości ogromnych ilości informacji, skomplikowanych przepisów, trudnych i niezrozumiałych zagadnień prawnych.

 

Odnosi się to zarówno do osób których zawód, praca czy też położenie życiowe nie jest  związane z obowiązkiem zapoznania się z wciąż zmieniającymi się przepisami prawnymi ale także do profesjonalnych praktyków, którym niejednokrotnie przychodzi rozstrzygać problemy prawne na które, pomimo ich doświadczenia zawodowego nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.

 

Głównym celem przyświecającym powstaniu Akademickiego Biura Porad Prawnych jest niesienie  bezpłatnej pomocy prawnej, tak by zasada  „Ignorantia iuris nocet” nie tylko nie miała zastosowania, ale także  nie mogła stać się jednym z argumentów pozbawiającym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej słusznie i sprawiedliwie przyznanych praw.

opiekunowie

dr Paweł Bucoń

dr Paweł Rogowski
                                                  

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 17:22 - Filip Ciepły