Akademicka Kronika Filmowa
15-24 stycznia 2007 r.15-24 stycznia 2007 r.
  • Tożsamość Europejska, Tożsamość Narodowa a Obywatelstwo Europejskie
  • O cywilizację łacińską
  • Ku uzdrowieniu w Chrystusie - w drodze na III Europejskie zgromadzenie ekumeniczne w Sibiu
  • Internet i młode pokolenie - wyzwania, zagrożenia, nadzieje.
  • Bal Karnawałowy Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Sesja egzaminacyjna


Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2007, godz. 14:28 - Anna Swęda