Akademicka Kronika Filmowa
31 stycznia -24 lutego 2007 r.31 stycznia - 24 lutego 2007 r.
  • Matematyczność świata w działaniu - wykład ks. prof. dra hab. Michała Hellera
  • Sympozjum poświęcone pamięci ks. prof. Władysława Prężyny
  • Sesja naukowa poświęcona życiu i działalności JM Ksiądza Antoniego Słomkowskiego rektora KUL w latach 1944-1951
  • POJEDNANIE I PRZEBACZENIE - Etyczne aspekty rozrachunku z PRL
  • Dzień Promocji Australii zatytułowany „Nauka i praca w Australii”
  • Psychologia w praktyce sądowej i penitencjarnej


Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2007, godz. 10:57 - Anna Swęda