Akademicka Kronika Filmowa
19-22 kwietnia 200719-22 kwietnia 2007

  • 65-lecie urodzin ks. Prof. Kamińskiego
  • Aktualność Encykliki Piusa XII Mediator Dei W 60 rocznicę jej ogłoszenia
  • Kultura i sztuka Estonii
  • Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim
  • Racjonalność w etyce. Błąd a prawość sumienia
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2007, godz. 15:24 - Anna Swęda