42. Tydzień Eklezjologiczny
Kapłaństwo - Skarb w naczyniach glinianych (2Kor 4,7)

 

15-17 marca 2010

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:31 - Anna Swęda