Apostolstwo świeckich

20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej

Jana Pawła II "Christifideles Laici"


7 maja 2008

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2008, godz. 10:02 - Beata Górka