Uroczystość wręczenia
Księdzu Profesorowi dr. hab. Anzelmowi Weissowi
Księgi Jubileuszowej Artem historicam aliis tradere


16 stycznia 2012

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2012, godz. 14:52 - Anna Swęda