śp. prof. Ewa Jabłońska-Deptuła

 

8 listopada 2008Profesor dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła

ur. 3 II 1931 w Warszawie, zmarła 8 XI 2008 w Lublinie, emerytowany pracownik Instytutu Historii KUL,
kierownik Katedry Historii Kultury Polskiej, wybitny naukowiec, inicjatorka badań nad historią kobiety i rodziny
oraz nad dziejami polskich zgromadzeń zakonnych w XIX wieku
rzeczoznawca w procesach beatyfikacyjnych polskich kandydatów na ołtarze członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie i Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk
1981-89 przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność" Pracowników KUL
1982 internowana w Gołdapi
członek Komisji ds. Rodziny przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność"
współorganizatorka ruchu „Solidarności Rodzin"
popularyzatorka wiedzy historycznej
żona, matka i babcia, kobieta wielkiego serca i głębokiej wiary
związana duchowo ze środowiskiem Lasek
była przykładem społecznego zaangażowania i mądrego patriotyzmu


Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2008, godz. 14:09 - Anna Swęda