W kręgu wartości:
Bóg, człowiek, świat
w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

18-19 kwietnia 2008

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2008, godz. 14:12 - Beata Górka