Wręczenie Księgi Jubileuszowej
Profesorowi Kazimierzowi Albinowi Kłosińskiemu


4 czerwca 2011

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2011, godz. 14:40 - Anna Swęda