XL Tydzień Eklezjologiczny
Kościół marzeń?
O reformie Kościoła w Polsce

21-23 kwietnia 2008

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2008, godz. 14:13 - Beata Górka