certakredytkolor_400
Świadectwem dynamicznego rozwoju i wysokich kwalifikacji kadry naukowej Wy­działu było przyznanie certyfikatów jakości kształcenia przez Uniwersytecką Ko­misję Akredytacyjną (UKA) czterem Instytutom Wydziału: Filologii Polskiej (w r. 2000 i powtórnie w r. 2005), Filologii Klasycznej i Historii (w r. 2001 i po raz drugi w 2006), Hi­storii Sztuki (w r. 2002). Ponadto dwa kierunki, filologia polska i filologia (w specjalnościach: f. angielska, f. germańska, f. romańska, f. słowiańska, f. klasyczna), zostały (w 2003 i 2004; w 2005: filologia angielska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Tomaszowie Lubelskim) pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną (PKA). Wszystkie zatem Instytuty WNH poddały się już procedurom oceny kształcenia, czy to przez UKA, czy przez PKA. Należy tu podkreślić, iż aprobujące raporty obu tych gremiów naukowych potwierdzają wysoki poziom pracowników Wydziału zarówno tych samodzielnych, jak i młodych, oraz ich osiągnięcia na­ukowo-dydaktyczne, w tym również metody nauczania oraz rozwijanie nowych i udoskonalanie już istniejących kierunków kształcenia (np. dostosowywanie dotychczasowych przedmiotów nauczania do zmodyfikowanych wymogów programowych warunkowanych „konwencją bolońską”, wprowadzanie nowych zajęć, w tym wykładów w języku angielskim dla studentów z Wydziału, jak i z zagranicy).
Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2008, godz. 11:55 - Liliana Kycia