Akt powołania Uniwersytetu przez Konferencję Episkopatu Królestwa Polskiego (26-27 lipca 1918 r.)

 

 

akt powołania KUL