Wniosek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ws. aktualizacji strony internetowej WNH (8.02.2013 r.)

 

 

 

1.  W celu usprawnienia kontaktu z interesariuszami wewnętrznymi (pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami) Komisja wnioskuje o utworzenie na stronie internetowej Wydziału Nauk Humanistycznych zakładki KONTAKT,

 

2.  Komisja oczekuje od interesariuszy wskazanych w p. 1 informacji, uwag i wniosków dotyczących jakości i efektów kształcenia, wynikających z realizowanych na Wydziale programów studiów (wszystkich stopni).

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:56 - Jolanta Klimek-Grądzka