1. Sukcesywna dostawa artykułów bhp: obuwia, odzieży, tablic informacyjnych, środków ochrony indywidualnej dla pracowników KUL

 

 

 

2. Sukcesywna dostawa konserw i przetworów mięsnych oraz rybnych na potrzeby jednostek KUL

 

 

 

3. Dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów bhp dla pracowników KUL

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, godz. 13:39 - Iwona Roman