Informujemy, że aktualnie prowadzone są zajęcia w następujących grupach:

1. Grupa VI z Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach - zajęcia prowadzi Pan dr Jacek Frydrych. Zajęcia prowadzone są od 28 września 2017 r., zaś harmonogram znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia (w harmonogramie przewiduje się zmiany w związku z przesunięciem terminu niektórych zajęć)

2. Grupa VII z Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach - zajęcia prowadzi Pan dr Jacek Frydrych. Zajęcia prowadzone są od stycznia 2018 r., zaś harmonogram na drugi semestr roku szkolnego 2017/18 jest obecnie ustalany z dyrekcją szkoły

3. Grupa VIII z Liceum Ogólnokształcącego w Bełżycach - zajęcia prowadzi Pan dr Piotr Lipski. Zajęcia prowadzone są od 18 października 2017 r., zaś harmonogram znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia"

4. Grupa IX z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie - zajęcia prowadzi Pan dr Andrzej Zykubek. Zajęcia prowadzone są od 18 grudnia 2017 r., zaś harmonogram na drugi semestr roku szkolnego 2017/18 jest obecnie ustalany z dyrekcją szkoły

5. Grupa X z III LO im. płk. D.Czachowskiego w Radomiu - zajęcia prowadzi Pan dr hab. Marek Piwowarczyk. Zajęcia prowadzone są od 29 stycznia 2018 r., zaś harmonogram znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia"

6. Grupa XI z III LO im. M. Konopnickiej w Radomiu - zajęcia prowadzi Pan dr hab. Marek Piwowarczyk. Zajęcia prowadzone są od 11 stycznia 2018 r., zaś harmonogram znajduje się w zakładce "Harmonogram udzielanego wsparcia".

 

Ponadto, od lutego 2018 r. rozpoczną się zajęcia w następujących grupach:

1. Grupa XII z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku - zajęcia prowadzić będą Pani dr Anna Karczewska oraz Pani dr Anna Krajewska.

2. Grupa XIII z Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chełmie - zajęcia prowadzić będzie Pan dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 09:48 - Kamil Dębiński